Terminály

Ohodnoťte stránku
  • Prístupový terminál SRC100

    Prístupový terminál SRC100

    Prístupový systém SCR100 slúži predovšetkým k riadeniu a sledovaniu pohybu zamestnancov, osôb v danom objekte, v ktorom sú klasické kľúče...

    Viacej informácií