Zoznam noviniek

Attendance Pro W – Zoznam noviniek

 

VERZIA 3.2.01 (Vydané 12.2.2019)

Všeobecne

 • Nový dochádykový terminál S999
 • Automatický import zamestnancov z CSV vrátane čísla kariet, oddelenia, priradenej jedálne
 • Možnosť vypnút virtuálny terminál

Dochádzkový modul

 • Export do PAM SPIN, PAM Optimal, BarIS
 • Automatický výpočet schváleného nadčasu s presným rozsahom hodín kedz vznikol
 • Výpočet náhradného voľna nasledujúceho po pohotovosti zo zapičítaním nadčasu v prípade dlhšie trvajúcej aktívnej služby
 • Možnosť vypnúť farebný riadok v prípade vloženia záznamu priamo zamestnancom
 • Nastavenie pohotovosti priamo v mesačnom prehľade dochádzky
 • Rátanie príplatkov za Sobotu, Nedelu a Sviatok je možné nastaviť na hodnotu Odpracované, Do začiatku rannej zmeny, 00:00 – 24:00
 • Nová logika výpočtu dochádzky „posledný príchod“ – vhodné pri prevádzkach s turniketom
 • Pohotovosti môžu mať vlastný kód, ktorý sa prenáša do exportu
 • Zaokrúhľovanie odpracovaného času denne
 • Plánovanie zmien a pohotovostí priamo cez dochádzkovú kartu – cyklus
 • Zobrazenie stavu fondov ku konkrétnemu dátumu
 • Z dochádzkovej karty zamestnanca sa dajú otvoriť priamo nastavenia oddelenia do ktorého zamestnanec patrí

Stravovací systém

 • Export do systému UP Slovensko
 • Podpora správy viecerých jedální, vrátane priradenia zamestnancov na jedálen
 • Vylepšené možnosti zákazu objednávok v prípade sviatkov a víkendov
 • Upozornenie na nekompletnú objednávku (Chýba polievka alebo Hlavné jedlo)
 • Vylepšené možnosti emailovej sumarizácie objednávok pri kombinácii sviatku a víkendu

 

VERZIA 3.1.00 (Vydané 25.5.2018)

Všeobecne

 • Podpora nariadenia európskej únie General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Nastavenie užívateľskej role – viditeľnosť citlivých údajov zamestnanca
 • Nastavenie užívateľskej role – pseudonymizácia údajov zamestnanca
 • Zálohovanie datábázy priamo v programe (možnosť pseudonymizácie údajov)
 • Evidencia školení BOZP

Dochádzkový modul

 • Export do PAM Fenix, PAM MARS
 • Nový report skutočne odpracovaný čas (bez ohľadu na obmedzenia prac. doby)
 • Povolenie rozšíreného príchodu / odchodu priamo v dochádzkovej karte alebo cez Web rozhranie spracovávateľa
 • Rozdelenie odpracovaných hodín na soboty a nedele osobitne
 • Zaokrúhľovanie salda na dennej báze
 • Možnosť žiadať pri zvolených prerušeniach čas začiatku pri žiadanke o prerušenie (napr. odchod ku lekárovi)
 • Nový prehľad dochádzky za všetkých zamestnancov – umožnuje rýchly náhľad na aktuálny stav dochádzky a zobrazí prípadné chyby a upozornenia
 • Možnosť zaokrúhľovania príchodov a odchodov na prerušenia ako pri prvom príchode a odchode
 • Čerpanie náhradného voľna sa dá jasne definovať za aký den s akým príznakom bolo čerpané (za pracovný deň, sobotu, nedeľu, sviatok)

Stravovací systém

 • Import jedálneho lístka z excel dokumentu
 • Nové zobrazenie objednávkového terminálu vhodné pre veľké obrazovky
 • Zakázané upravovanie dní kde už bol vydaný obed

Vstupenkový systém

 • Predajné reporty – štatistické spracovanie údajov z fiškálneho modulu

VERZIA 3.0.07 (Vydané 31.1.2018)

Dochádzkový modul

Vstupenkový modul

 • Predaj Skipasov pre lyžiarske strediská, podporuje všetky kombinácie vstupeniek (časové, intervalové, vstupové, rodinné), rôzne možnosti zliav

 

VERZIA 3.1.00 (Vydané 25.5.2018)

Všeobecne

 • Podpora nariadenia európskej únie General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Nastavenie užívateľskej role – viditeľnosť citlivých údajov zamestnanca
 • Nastavenie užívateľskej role – pseudonymizácia údajov zamestnanca
 • Zálohovanie datábázy priamo v programe (možnosť pseudonymizácie údajov)
 • Evidencia školení BOZP

Dochádzkový modul

 • Export do PAM Fenix, PAM MARS
 • Nový report skutočne odpracovaný čas (bez ohľadu na obmedzenia prac. doby)
 • Povolenie rozšíreného príchodu / odchodu priamo v dochádzkovej karte alebo cez Web rozhranie spracovávateľa
 • Rozdelenie odpracovaných hodín na soboty a nedele osobitne
 • Zaokrúhľovanie salda na dennej báze
 • Možnosť žiadať pri zvolených prerušeniach čas začiatku pri žiadanke o prerušenie (napr. odchod ku lekárovi)
 • Nový prehľad dochádzky za všetkých zamestnancov – umožnuje rýchly náhľad na aktuálny stav dochádzky a zobrazí prípadné chyby a upozornenia
 • Možnosť zaokrúhľovania príchodov a odchodov na prerušenia ako pri prvom príchode a odchode
 • Čerpanie náhradného voľna sa dá jasne definovať za aký den s akým príznakom bolo čerpané (za pracovný deň, sobotu, nedeľu, sviatok)

Stravovací systém

 • Import jedálneho lístka z excel dokumentu
 • Nové zobrazenie objednávkového terminálu vhodné pre veľké obrazovky
 • Zakázané upravovanie dní kde už bol vydaný obed

Vstupenkový systém

 • Predajné reporty – štatistické spracovanie údajov z fiškálneho modulu

 

VERZIA 3.0.07 (Vydané 31.1.2018)

Dochádzkový modul

Vstupenkový modul

 • Predaj Skipasov pre lyžiarske strediská, podporuje všetky kombinácie vstupeniek (časové, intervalové, vstupové, rodinné), rôzne možnosti zliav

 

VERZIA 3.0.06 (Vydané 08.12.2017)

Dochádzkový modul

Zariadenia

 • Zariadenie S990 podporuje externé relé, vhodné na ovládanie turniketov dvoma smermi

 

VERZIA 3.0.05 (Vydané 13.11.2017)

Dochádzkový modul

 • Schvaľovanie dochádzky a závierku je možné vykonávať priamo z dochádzkového listu
 • Prehľad dochádzky zamestnancov cez Web
 • Manuálne prenesenie/preplatenie/stornovanie nadčasov priamo cez WEB rozhranie
 • Zobrazovanie absencií aj cez WEB
 • Automatický prenos nadčasu počas určených mesiacov, možnosť zvoliť preplatenie ak sa nevyčerpá
 • Pre WEB spracovateľa sú v prehľade dochádzky riadky označené farbou a popisom riadku (napr. Chýba odchod, …)
 • Kopírovanie príznakov pri pridávaní zamestnanca s výnimkou
 • Možnosť nastaviť nerátacnie nočnej zmeny ak sa jedná o pozdný odchod z druhej zmeny
 • Pre WEB spracovateľa je možnosť označovať dochádzku za skontrolovanú a tiež robiť závierku dochádzky
 • WEB spracovateľ môže povolovať ľubovolný príchod a odchod zamestnanca
 • Do žiadosti o služobnú cestu zobrazí rozšírený zoznam polí doplnený o Typ pracovnej cesty (konfigurovatelné pole), Miesto nástupu na pracovnú cestu, Cieľová krajina (výberové pole), Miesto výkonu práce, Miesto skončenia pracovnej cesty, Dôvod cesty, Spôsob dopravy (konfigurovatelné pole) a zaškrávacie povinné políčko s ľubovoľným textom (napríklad súhlas s vyslaním na pracovnú cestu)
 • Vo WEB rozhraní zamestnanca sa pri zadaní žiadosti o služobnú cestu zobrazí zoznam ľudí, ktorí cestujú v ten istý dátum odchodu do tej istej krajiny (vhodné napríklad pri zdielaní firemného auta)
 • Možnosť zrušiť plánovanú zmenu cez WEB rozhranie spracovávateľa dochádzky
 • Pri rátaní nočnej je možnosť neodrátať z nočnej prvú alebo druhú prestávku na obed, nastavenie nie je možné, ak sa nočná rozdeľuje a je zároveň nastavený prenos odpracovaného času
 • Vo WEB rozhraní zamestnanca sa zobrazuje aj odpracovaný čas za mesiac
 • Pri nastavení prerušenia automatický odchod: nerátať automaticky a Plus hodiny, sa dĺžka prerušenia nastavý na hodnotu Plus hodiny. Vhodné napríklad zamestnancom čo končia odchodom na poštu a idú rovno domov (+0:30 minút po odchode im ešte ráta do odpracovaného času)
 • Import fondov z Excel dokumentu – vhodné pre import počiatočných stavov
 • V detaile zamestnanca je možnosť zobrazenia a priameho priradenia do zamestnaneckých skupín
 • Možnosť nastavenia prehľadu Prítomnosť zamestnancov vo WEB tak aby zobarzovalo iba stav Prítomný / Neprítomý a dátum zmeny stavu bez ďalších detailov

Prístupový systém

 • Doplnenie prehľadu Kto je vo firme o dôvod neprítomnosti
 • V monitorovacom centre možnosť trvalého otvorenia zámku a jeho zavretia

Stravovací systém

 • Pri prepnutí verzie jedla cez WEB sa zobrazí najbližšie možné jedlo vybranej verzie (napríklad o ôsmej ráno sa obed dá objednať až na zajtra, večera však ešte na dnes – netreba posúvať dni)

Ostatné

 • Multiservice – možnosť nainštalovať na jeden server viacero inštalácií WEB služby pre rôzne databázy / firmy
 • V prehľade Kto je prítomný zobrazuje aj posledné prerušenie
 • Možnosť zmeny hesla pre užívateľov cez WEB rozhranie
 • Automatické odhlásenie z WEB služby, čas je nastavitelný
 • Povolenie príjímať návšetevy možno vypnúť pre WEB rozhranie
 • Nový Vyvolávací systém – po priložení karty za zobrazí meno držiteľa na vzdialenom LED panely
 • Možnosť zakázať prihlásenie užívateľovi do Web rozhrania

 

VERZIA 3.0.04 (Vydané 18.7.2017)

Dochádzkový modul

 • Schvaľovanie žiadostí priamo cez WEB rozhranie
 • Vkladanie celodenných prerušení, ich mazanie pre užívateľov vo web rozhraní
 • Do dokonalej dochádzky je možné preniesť označené prerušenia
 • Automatické značenie dochádzky je možné zvoliť automaticky vkladané prerušenie (Práca, Služobne, Home Office, atď.)
 • Nový export SAP pre štátnu správu
 • Možnosť vybrať rátanie fondov či iba ku aktuálnemu dňu alebo ročne

Evidencia Výroby

 • Prihlásenie do KIOSK kartou
 • Značenie zamestnancov hromadne alebo podľa oddelení
 • Filtrovanie v evidencii výroby podľa nedefinovaného názvu výrobku

Vstupenkový systém

 • Tlač vstupeniek priamo na fiškálnu tlačiareň FT4000

Ostatné

 • Prepínanie jazykov priamo užívateľmi aj vo WEB rozhraní
 • Notifikačné emaily chodia priamo vo zvolenom jazyku
 • Mazanie prístupov pre užívateľov priamo vo WEB rozhraní
 • Bezpečnostný report umožňuje vybrať za aké oddelenie, skupinu má byť generovaný, prípadne iba aké zariadenia má brať do úvahy
 • Na dochádzkovom tablete je možná kontrola postupnosti prerušení medzi prevádzkami
 • Časové obmedzenie možnosti označenia konkrétneho prerušenia na S990
 • Pre každé zariadenie je možné nadefinovať IP kameru, ktorá bude ukladať fotky pri každom značení

 

VERZIA 3.0.03 (Vydané 16.5.2017)

Dochádzkový modul

 • Modul pohotovostí a príslužieb
 • V reporte prehľade prístupov je možné nastaviť rozsah dátumov
 • Možnosť nastaviť minimálny a maximálny prenos hodín medzi mesiacmi
 • Export do PAM Amulet
 • Export do PAM Nugget
 • Pri hromadnom spracovaní nadčasov možnosť zadať Preplatiť iba prvých X hodín
 • Export HUMAN priamo na FTP
 • Automatické generovanie bezpečnostného reportu prítomností v prípade výpadku prúdu a siete
 • Fondy ráta iba do aktuálneho dňa nie do budúcnosti
 • Hromadné zrušenie manuálne preplatených, prenesených a vystronovaných nadčasov
 • Možnosť zadať prerušenia ktoré budú ignorované vo WEB prehľade prítomností
 • Zobrazovanie referenčného fondu v správe nadčasov
 • Nastavenie povinných prestávok na každý deň osobitne, čas ich začiatku a konca v každej zmene
 • Možnosť nastaviť vydanie stravného lístku cez Sviatok v bežný pracovný deň aj bez toho aby zamestnanec pracoval
 • V prehľade dochádzky zamestnancov možnosť hromadne plánovať zmeny, celodenné prerušenia, pohotovosti a príslužby na viaceré dni, tak isto ich aj mazať

Stravovací systém

 • Nastavenie objednávky maximálneho počtu jedál za deň, vrátane kombinácii jedál

Prístupový systém

 • Automatické obnovovanie tabuľky Prezeranie prístupov

Evidencia výroby

 • Možnosť zadať rozsah dátumov pri prezeraní operácií
 • Aplikácia Evidencia výrobných operácií pre kiosky

Ostatné

 • Podpora IP kamier pre doplnenie záznamu o obraz
 • Kontrola správnosti značenia príchodov a odchodov na tablete
 • Podpora externých čítačiek kariet a čipov pre tablet
 • Watchdog sleduje vyťaženie CPU
 • Prihlásenie do WEB rozhrania aj pre užívateľov, možnosť vkladať prístupy zamestnancom, prezerať ich dochádzku a prístupy
 • Na S990 import zamestnancov cez USB
 • Prihlásenie do WEB kombináciou karty / čipu a hesla

 

 

VERZIA 3.0.02 (Vydané 22.11.2016)

Dochádzkový modul

 • Skontrolovaná dochádzka nemá vplyv na prenos a správu nadčasov
 • Doplnené položky do exportov: Helios, Olymp, Noris, QI
 • Logovanie prihlásenia
 • Pridanie fotky zamestnanca cez web kameru
 • Pri ručnom vkladaní prístupu je možnosť zvoliť zariadenie
 • Možnosť nastaviť správanie prenosu žiadosti do dochádzky pre každé prerušenie

Stravovací systém

 • Zobrazenie dostupnosti jedál v burze
 • Grafické úpravy dizajnu, lepšie ovládanie dotykom

Prístupový systém

 • V monitorovacom centre ukáže fotku zamestnanca pri prechode
 • Doplnený sumár pobytu v priestoroch

Vstupenkový systém

 • Logovanie predaja a stornovania

 

VERZIA 3.0.01 (Vydané 23.9.2016)

Dôležité: Program prerobený na RIBBON dizajn

Ak chcete vrátiť grafické rozhranie späť na staré, máte možnosť tak urobiť v nastaveniach.

UPOZORNENIE: V starom dizajne prídete o nové funkcie, ktoré sú implementované len do nového dizajnu.

Dochádzkový modul

 • Možnosť nastavenia testovacej prevádzky, po jej ukončení sú zmazané všetky záznamy a začína ostrá prevádzka s reálnymi dátami
 • Doplnenie funkcionality žiadosti o dovolenku a iné prerušenia o priamy vklad žiadosti o dovolenky do dochádzky
 • Úprava exportu QI
 • Úprava exportu VEMA
 • Úprava exportu Softip
 • Úprava exportu Helios Orange
 • Úprava možnosti prenosu hodnoty medzi mesiacmi na možnosť výberu či kladná, záporná alebo všetky

 

Prístupový systém

 • Doplnenie nastavenia prístupových skupín zamestnanca priamo na jeho karte

 

Ostatné

 • Doplnenie poľa %NADCAS PR do vlastných excel reportov
 • Podpora SSL mailových klientov
 • Poznámky pre užívateľa na pracovnej ploche aplikácie
 • Úlohy pre užívateľa na pracovnej ploche aplikácie
 • Osobný plánovací kalendár pre užívateľov
 • Systémové informácie pre dotykové zariadenia
 • Zjednodušené odosielanie zamestnancov a iné úpravy pre nie dotykové zariadenia

 

 

VERZIA 2.1.09 (Vydané 30.6.2016)

Dochádzkový modul

 • Dopočet dovolenky pri nočných zmenách
 • Zaokrúhľovanie príchodov a odchodov aj v rámci pracovného dňa
 • V plánovaní dochádzky možnosť vybrať ľubovoľné celodenné prerušenie
 • Logovanie emailov
 • Pre celodenné prerušenia je možné nastaviť trvanie aj v hodinách
 • V navrhovanom odchode cez web zohľadňuje a prenesené saldo z minulých období
 • Možnosť nastaviť pri každom prerušení dovolený trvanie pre každú zmenu a deň osobitne
 • Detailné nastavenie prenosu týždenného salda
 • Výnimky pre penalizáciu záporného nadčasu pre vybrané prerušenia

 

Stravovací systém

 • Podpora semafóru pri výdaji stravy

 

VERZIA 2.1.08 (Vydané 9.5.2016)

Dochádzkový modul

 • Povolený čas obedu v zmenách 2 – 4
 • Export do PAM QI
 • Doplnenie exportovaných hodnôt do Softip, Vema, Hour
 • Možnosť nastaviť posun zaokrúhľovania príchodu a odchodu
 • Možnosť zadania v ktorých zmenách a v ktoré dni vzniká nárok na stravný lístok

 

VERZIA 2.1.07 (Vydané 21.4.2016)

Dochádzkový modul

 • Možnosť hromadného exportu dochádzkových listov aj do Excel formátu, ideálne pre drobné ručné úpravy
 • Úprava štruktúry exportu do PaM KROS olymp
 • Úprava a vylepšenie modulu manažmentu nadčasov
 • Možnosť editovania dochádzky pre zamestnanca ktorý sa prihlási pod svojim ID
 • Úprava práva vkladania iba celodenných prerušení z dochádzkovej karty
 • Úprava modulu evidencie príplatkov
 • Úprava algoritmu rýchlej editácie dochádzky
 • Zmena zobrazenia kompletnej štruktúry oddelení pri tlači dochádzkovej karty
 • Nový prepínač prerušenia – prerušenie bude mať vlastnosti prerušenia práca, vhodné napríklad pre prerušenie HOMEOFFICE
 • Možnosť zobrazovať / nezobrazovať Absencia pri danom prerušení
 • Úprava modulu kto je vo firme
 • Doplnená funkcionalita pre kvartálne nulovanie salda
 • Zaokrúhľovanie mesačných výsledkov v dochádzkovej karte
 • Modul Plánovanie dochádzky – keď sa vkladá napr. Dovolenka v rozpätí cez víkend aby na to systém upozornil či má nahodiť prerušenie aj na víkend
 • Vlastné excel reporty %_D – Parameter pre zobrazovania sumáru v dňoch
 • Filter iba označení zamestnanci
 • Príplatky a export KROS Olymp
 • Tlač dochádzkových listov s poznámkou
 • Tlač alebo export do excelu ľubovoľného DataGridView
 • Druha prestávka – možnosť strhávania ďalšej prestávky
 • Sumár prerušenia v grafe
 • Vlastné excel reporty – Saldo tento mesiac
 • Dokonalá dochádzka
 • Možnosť zrušiť príznak ďalšie dni pri zadávaní celodenného prerušenia
 • Sťahovanie kariet z terminálu cez zoznam zamestnancov
 • Export KROS Olymp – neplatené voľno

 

Prístupový modul

 • Nové monitorovacie centrum prístupového modulu
 • Nový prístupový modul – grafický upravený modul
 • Nová funkcia passage mode – pre nastavenie trvalého otvorenia dverí v určitom čase
 • Prístupový systém / nastavenie typu dverí
 • Monitorovacie centrum doplnenie stavov dverí

 

Stravovací modul

 • Doplnenie stravovacieho modulu o veľký mód pre zobrazenie z diaľky
 • Doplnenie stravovacieho systému o burzu jedál
 • Logovanie mazania objednávok
 • Zmena triedenia jedál vo WEB rozhraní
 • Administrácia burzy jedál

 

Systémové zmeny

 • Podpora importu zamestnancov aj bez kariet
 • Doplnenie inštalátora o zobrazenie informácii o čo je nové ešte pred samotnou inštaláciou
 • Doplnenie možnosti odosielania zamestnancov cez zoznam zamestnancov
 • Podpora SSO (single sign on) pre klienta
 • Podpora SSO pre webovú aplikáciu
 • Oprava chyby dĺžky loginu spracovateľa
 • Možnosť zmeny ID zamestnanca priamo z programu
 • ReportViewer 2010 inštalácia spolu s APW
 • Logované mazanie a vytváranie zamestnancov, odosielanie emailov pre modul jedáleň
 • Generovanie QR kódov zamestnancov, tlač reportviewer (excel, pdf), uloženie hromadne ako png do vybraného adresára, rýchle otvorenie obrázku kvôli skopírovaniu
 • Priradenie terminálov v detailoch zamestnanca + redizajn + QR
 • Možnosť filtrovať žiadosti o dovolenku

 

Vstupenkový systém

 • Podpora predaja vstupeniek – fiškál, tlač QR kódov
 • V prehľade prístupov pribudla možnosť zobrazenia všetkých prístupov
 • POS kiosk vstupenky
 • Odhlásenie z pokladne a iné vizuálne zmeny
 • Predaj položiek inej kategórii ako vstupenka
 • Vklad a výber z pokladne
 • Stornovanie celého účtu
 • Skupinové vstupenky

 

 

VERZIA 2.1.06 (Vydané 26.11.2015)

 •  Optimalizácia algoritmu hromadného prepočtu dochádzky
 •  Úprava vlastností pri užívateľských právach a pridelených oddeleniach

 

VERZIA 2.1.05 (Vydané 16.11.2015)

 • Vylepšená burza jedál
 • Prístupový systém – upravené rozhranie + monitorovacie centrum
 • Nové oprávnenie – vkladanie iba celodenných prerušení
 • Úprava exportu do PAM KROS Olymp, pridané nové funkcie
 • Možnosť hromadného exportu dochádzkových listov do Excelu
 • Opravy z  verzie 2.1.04

 

VERZIA 2.1.04 (Vydané 2.10.2015)

 • Vstupenkový modul
 • Podpora online kontrolerov pre vstupenkový a  prístuppvý systém
 • Vylepšený modul vrátnica
 • Úprava príchodov a  odchodov priamo na dochádzkovej karte zamestnanca
 • Tlačenie žiadostí o  prerušenie cez WEB a  aplikáciu

 

VERZIA 2.1.03 (Vydané 1.6.2015)

 • Podpora biometrie tváre
 • Časové obmedzenie burzy jedál
 • Nastavenia oprávnenia používať jednotlivé prerušenia pre užívateľov

 

VERZIA 2.1.02 (Vydané 21.5.2015)

 • Virtuálny terminál pre počítače
 • Zjednodušená správa zamestnancov, načítanie karty a  odposielanie na zariadenia
 • Plánovanie očakávaných návštiev
 • Nastavenie dovoleného času pre každé prerušnie kedy je možné ho použiť
 • Zostatky fondov cez webové rozhranie
 • Zobrazovanie alergénov v  module Jedáleň
 • Banka nadčasov (25%, 50%, 20%) – presúvanie a  práca s  nadčasmi
 • Export do DatalockW
 • Možnosť nastavenia maximálnej dennej pracovnej doby
 • V  plánovaní zmien je možné plánovať aj očakávané prerušenia ako dovolenka, služobná cesta atď

 

VERZIA 2.1.01 (Vydané 18.2.2015)

 • Upravená webová služba – podpora multithread pre zobrazenie viacerých požiadaviek naraz
 • Optimalizácia výpočtov MySQL pre zrýchlenie načítania dochádzkovej karty
 • Stravovací systém –doplnené množstvo funkcií a  reportov
 • Export do ďalších PaM (Somi, Ellal Trenčín, RCC, Vema)
 • Modul Úlohy zamestnancov. Je určený na evidovanie práce zamestnancov na jednotlivých úlohách – projektov. Sledovanie produktivity zamestnancov.
 • Návštevný systém – podpora čítačky dokladov
 • Jednoduchý HR modul – možnosť nahrania osobných údajov v  karte zamestnanca

 

VERZIA 2.0.01 (Vydané 14.10.2014)

 • Doplnené funkcionality modulu Jedáleň (modul bufet, SW vydávanie stravy, doplnené množstvo reportov a  podpora kreditného systému v  stravovaciom systéme)
 • Vylepšený systém zadávania celodenných prerušení
 • Doplnený obchôdzkový modul
 • Export do ďalších PaM (Sunsoft, Money S3, Hoblapech,  Prytanis, Gora Geo)
 • Doplnené podrobné logovanie všetkých zmien vykonaných v systéme
 • Rozšírenie funkcionality vlastných excel reportov, doplnené množstvo nových premenných
 • Nové grafické rozhranie webovej služby
 • Funkcia hierarchia oddelení a  skupinovanie zamestnancov v  rámci oddelení
 • Doplnená funkcionalita pre generovanie pdf priamo z  webovej služby. Týmto je zabezpečená jednotnosť výstupov tlačených prostredníctvom programu respektíve webovej služby.
 • Pre riadne fungovanie generovania pdf je nutné mať nainštalované doplnky (reportviewer 2012, SQLSysClrTypes32 bit respektíve SQLSysClrTypes64 bit a  zapnutú podporu exportu do pdf prostredníctvom apwserviceconf.exe)

 

VERZIA 1.9.01 (Vydané 07.01.2014)

 • Podpora UHF čítačiek čipov.
 • Možnosť špecifikovať výrobnú operáciu ako Normálna, Zmena, Reklamácia, Oprava.
 • Podpora nahrávania odtlačkov palcov USB čítačkou.
 • Možnosť definovať funkciu zamestnanca, filter podľa funkcie v  reporte Kto je vo firme.
 • V zozname oddelení je možné vybrať snímače, ktoré budú ignorované pri výpočte dochádzky. Nastavenie je možné aplikovať na jednotlivé oddelenia.
 • Na zariadenia ZKEM sa odosiela aj heslo ku každému zamestnancovi, ak je priradené.
 • Notifikácia schválenia/zamietnutia žiadostí o  prerušenie cez email.
 • Virtuálna čítačka pre smartfóny a  počítače. (Súčasť modulu WEB).
 • Evidencia príplatkov.
 • Použite kotna pracovného času, možnosť jeho tvorby a čerpania.
 • Počítanie stravných lístkov.
 • Nový modul Jedáleň.
 • Vizuálne zobrazenie dňa dochádzky.
 • Export do Karat, TeamSoft, Garis, Noris, Helios a dalších PAM.
 • Nová verzia algoritmu výpočtu dochádzky – možnosť zmeniť cez program – nastavenia – verzia 2.
 • Modul plánovania nerovnomerne rozvrhnutého pracovného fondu.
 • Modul kontrol prekročenia plánovanie nerovnomerne rozvrhnutého pracovného fondu.

 

VERZIA 1.8.01 (Vydané 03.03.2012)

 • Export do PAM Sunsoft.
 • Export do program SAP.
 • Export do Microsoft Dynamics NAV.
 • V zozname zamestnancov sa pri dvojkliku na zamestnanca zobrazí nový formulár Detaily zamestnanca. V  tomto formuláre je možné meniť informácie o  zamestnancovi, vrátane vytvárania nových zamestnancov. Boli pridané položky telefónne číslo a  možnosť nahrať fotku zamestnanca. Ak je v  systéme zariadenie umožňujúce snímanie fotiek, tieto budú automaticky ponúknuté z  histórie záznamov.
 • Možnosť zakázať posielanie žiadostí cez WEB.
 • Nový prehľad prítomnosti zamestnancov prístupný cez WEB. Zobrazenie tohto prehľadu je možné zakázať.
 • V hromadnom spracovaní dochádzky je možnosť zobrazovať medzi chybami aj absenciu zamestnanca.
 • V stravovacom systéme je možnosť zadať cenu hlavného jedla. Nová zostava Sumárny prehľad objednanej stravy za mesiac.
 • Možnosť prezerania vlastných prístupov cez WEB.
 • Nový prehľad, dochádzka zamestnancov za deň. Umožnuje zobraziť dochádzku všetkých zamestnancov za vybraný deň.
 • Nový modul: Evidencia výrobných operácii. Modul je kompatibilný zo zariadením S980.
 • Možnosť zobraziť v  prehľade dochádzky zamestnanca skutočné príchody a  odchody, nie zaokrúhlené alebo upravené podľa nastavení. Fukncia je prístupná aj cez web rozhranie.
 • Zobrazovanie neskorého príchodu alebo skorého odchodu ako súkromné prerušenie. Možnosť zapnúť a  vypnúť toto zobrazovanie v  nastavení oddelenia. Nastavenie neovplyvnuje saldo.
 • Možnosť nastaviť v  oddeleniach počítanie sviatku ako pracovný deň. Každý sviatok sa potom bude správať ako štandardný pracovný deň. Týmto nastavením sa ovplivný pracovný fond a  saldo.
 • Automatické odrátavanie z odpracovaného času sa dá nastaviť aby bolo aplikované iba na zmenu 1.

 

VERZIA 1.7.05 (Vydané 27.09.2011)

 • Možnosť premenovať verzie jedálneho lístka.
 • Možnosť definovať čas objednania vo verziách jedálneho lístka a to zadaním hodnoty rozdielu oproti polnoci dňa, kedy sa vydáva obed. Napríkad, ak chcete povoliť objednať večeru ráno do 10:00 zadáte hodnotu posunu na 10. Ak chcete povoliť objednať obed iba do 16:00 dňa pred vydaním zadáte hodnotu -8.
 • Manuálne doobjednanie a zmena obedu.
 • V  prehľade Kto je prítomný je možnosť nastaviť automatické obnovenie zoznamu po určitom čase. Čas sa definuje v  sekundách, v  prípade, že je čas nastavený na 0 tak je táto funkcia vypnutá.
 • Formulár na výdaj stravy ukazuje počet nevydaných obedov.
 • Export do LCS Noris.
 • V  prehľade dochádzky je pri zobrazených udalostiach za deň možnosť filtrovať udalosti (A – zobrazuje udalosti ktoré boli označené na zariadení, M – zobrazuje udalosti ktoré boli pridané ručne, F – zobrazuje udalosti ktoré obsahujú fotku).
 • Export do PAM Codex.
 • Nová možnosť nastavenia dovolenky: Poldenná (zvyšok ako prepadne). Pri tejto možnosti sa nadčas, ak je kladný upraví na 0.
 • Export do Helios Orange.
 • Možnosť nastavenia portu na ktorom beží WEB service. (Štandartne je port 5050)
 • Export do ProCeS WISP.
 • Možnosť zmena hesla cez web prístup.
 • Možnosť povoliť vkladanie prístupov cez web iba niektorým oddeleniam.
 • Nastavením práv sa dá zakázať upravovať a vytvárať poznámky.
 • Nová funkcia: Žiadosť o dovolenku a iné prerušenia. Umožňuje zamestnancom požiadať o  napr. dovolenku cez web rozhranie. Žiadosti sú potom schvaľované alebo zamietané zodpovednými užívateľmi.
 • Zmena v  zákonníku práce. Nočná zmena je od 22:00 do 05:00. Globálne zmenené nastavenia, je však možné tieto nastavenia upraviť podľa potrieb v  zozname oddelení.
 • Možnosť definovať v  zozname zamestnancov brigádnikov. Následne je možné filtrovať v  Hromadnom exporte dochádzkových listov a  v  Mesačnom prehľade spracovanej dochádzky výstup podľa tohto príznaku.
 • Rozšírené nastavenia zmeny podľa dní v  týždni sa dajú nastaviť aj pre Zmenu 2 a  Zmenu 3.

 

 VERZIA 1.7.04 (Vydané 01.04.2011)

 • Nastavenie zaokrúhľovania prerušení sa aplikuje aj na automaticky dorátané príchody a odchody.
 • Nový mesačný prehľad – Monthly report in English. Ideálne pre firmy zo zahraničným vedením. Táto zostava je v angličtine, bez nutnosti prepnúť jazyk programu.
 • Zoznam prítomných a neprítomných zamestnancov ukazuje iba zamestnancov ktorý sú ku aktuálnemu dňu v pracovnom pomere.
 • Možnosť nastaviť na oddelenie Automatické štikanie dochádzky. V  tomto prípade ak v  deň nie je žiadne štiknutie dochádzky tak sa údaje automaticky vyplnia podľa zmeny 1. Vhodné pre vedúcich pracovníkov, ktorý si dochádzku neštikajú.
 • V  prípade ak sa má dovolenka, PN, OČR rátať v  prípade celého dňa podľa pracovného fondu a  nie podľa naplánovaného fondu, tak treba v  nastaveniach oddelenia zaškrtnúť: Celodenné prerušenia rátať podľa pracovného fondu.
 • Nastavenie nočnej v  oddeleniach Nepočítať ak bola začatá v zmene 1. V  prípade, že je nastavenie použité tak sa nebude aplikovať rátanie nočnej, ak je pracovník priradený do zmeny 1. Odporúčame nastaviť ak sa zmena 1 začína pred 06:00. Napríklad ak bol začiatok 05:45 tak bola rátaná nočná 15 minút, v  prípade použitia nastavenia nočná nebude vyrátaná.
 • Podpora exportu dochádzky do mzdového programu Human. Pozor, v  prípade používania tohto exportu musia mať skratky prerušení maximálne 4 znaky.
 • Možnosť nastaviť neuznaný nadčas denne. Napríklad ak firma neuznáva prvých 30 minút z  nadčasu denne tak pri nadčase 0 minút ostane nadčas 0. Pri nadčase 25 minút sa zmení nadčas na 0 minút. Pri nadčase 45 minút sa nadčas zmení na 15 minút. Odpracovaný čas sa týmto nezmení.
 • Vylepšený export do Softipu (odstránený prvý riadok, pridaná nočná kód 264), a  import USB iClock v2 (riadi sa podľa súboru Attcommunicator/kody.txt).
 • Nová tlačová zostava Zoznam dlhých obedov. Vypíše zoznam obedov dlhších ako je norma.
 • Nová tlačová zostava Neskoré príchody a skoré odchody. Zobrazí zoznam všetkých meškaní do práce a  skorších odchodov z  práce.
 • Stravovací systém rozšírený na 5 polievok a  5 hlavných jedál. Pridané varianty Obed/Večera.
 • Ďalší systém generovania exportov: Vlastné excel reporty.
 • Nový excel report Odpracované hodiny v  zmenách. Zobrazí sumárny počet odpracovaných hodín za obdobie podľa zmien, vrátane nočnej.
 • Systém zaznamenáva, kto vymazal nejakú udalosť z dochádzky. V  prehľade dochádzky zamestnancov je tento údaj zobrazený v  okne vľavo dole.
 • Export do mzdového programu Athos.
 • Nový report Zoznam vydanej stravy. Poskytuje mesačný prehľad vydanej stravy, vrátane sumárnych počtov. Je k  dispozícii v  menu Stravovanie.
 • Nové nastavenie Neuznať nadčas kratší ako (minút za deň). Vhodné ak firma neuznáva nadčas menší ako nejaká hodnota. Napríklad ak firma neuznáva nadčas kratší ako 30 minút, kvôli ľudom, čo sedia v  robote, lebo im ide autobus až o  20 minút a  už nič nerobia. Ale ak sú v  robote napríklad 90 minút už to firma uznáva, lebo je jasné že sú tam kvôli práci. Takže ak je nastavená hodnota 30, tak nadčas kratší ako 30 minút sa zmení na 0 minút a  nadčas väčší ako 30 minút ostane zachovaný.

 

VERZIA 1.7.03 (Vydané 23.12.2010)

 • V Online zobrazení dochádzky je možnosť nastaviť čas posunu zoznamu a stĺpec podľa ktorého bude zoznam triedený. Tiež sú ignorované záznamy ktoré majú nastavený príznak ako ignorované (v prípade použitia prístupového modulu). Zoznam zobrazuje iba záznamy za posledných 24 hodín.
 • Vylepšený export do programu MRP.
 • Nový report: Počet obedov a nárokov na obed. Zobrazuje sumárne mesačné informácie. Možnosť filtrovať oddelenie a  mesiac.
 • Komunikácia zo zariadeniami typu PULL SDK.
 • V zozname zamestnancov je nová záložka umožňujúca okamžité odoslanie vybraných zamestnancov na vybrané zariadenia.
 • Plná podpora v 64bitovom systéme, vrátane sťahovania fotiek.
 • Nová verzia licencie LITE. Ponúka len základné nastavenia dochádzky cena je 75% ceny plnej verzie. Ideálne pre malé firmy typu administratíva.
 • V plánovaní dochádzky je možné zadať rozsah dní, a to spôsobom začiatočný deň a koncový deň. Plánovanie potom zopakuje operáciu na každý deň v rozsahu.
 • Možnosť tlače a exportu zoznamu zamestnancov podľa aktuálneho zobrazenia a triedenia.
 • Na zariadenia ZKEM SDK je možnosť odoslania klávesových skratiek priamo cez program.
 • Možnosť definovať prípravu zamestnanca / pracoviska na prácu v minútach. Príchod do práce bude posunutý o túto dobu ešte pred zaokrúhlením.
 • Možnosť definovať prípravu zamestnanca / pracoviska na odchod z práce. Odchod bude o túto dobu zkrátený ešte pred zaokrúhlením.
 • Oprava zobrazenia fotky v prezeraní prístupov.
 • Automatický reštart zariadení pre PULL SDK.
 • Možnosť opravy databázy priamo z prihlasovacieho okna, pri nastavovaní prístupu do databázy (*). Databáza sa môže poškodiť pri výpadku napájania, prípadne pri starom pevnom disku. Používajte zálohu databázy, niekedy oprava nieje možná.
 • Export dochádzkových údajov do programu MAGMA ERP.

 

 

VERZIA 1.7.02 (Vydané 04.11.2010)

 • Možnosť komunikácie programu so zariadeniami aj v 64bitovom prostredí.
 • Možnosť exportu nastavení časových zón do programu excel.
 • Nastavenie časových zón aj cez dynamickú tabuľku. Zjednodušený pohľad na priradené prístupy.
 • Automatický prenos sviatkov do zariadenia pri používaní časových zón.
 • Rozdelenie licencií pre dochádzkový systém a  prístupový systém. V zozname zamestnancov je možné určiť pri každom zamestnancovi, z ktorého systému sa má čerpať licencia.
 • Možnosť exportu spracovanej dochádzky do programu MRP.
 • Nový report: Mesačný sumár podľa prerušení. Zobrazuje zoznam zamestnancov v riadkoch a čas prerusenia v stĺpcoch. Čas prerušenia je udávnaný v hodinách a minútach. Možnosť filtrácie podľa oddelenia
 • Nový formulár: Online zobrazenie dochádzky. Zobrazí posledných 50 záznamov s údajmi ID, meno, prerušenie, odpracovaný čas od začiatku mesiaca a nadčas ku včerajšiemu dňu. Formulár sa automaticky aktualizuje pri každom novom zázname.
 • V ovládacom pulte vrátnice je možné priradiť návšteve RFID kartu. Návštevu je možné vypustiť priložením karty k čítačke.
 • V prípade pridadenia návštevy k zamestnancovi má zamestnanec možnosť návštevu potvrdit cez web rozhranie. Tento status je možný zobraziť v ovládacom pulte vrátnice.

 

VERZIA 1.7.01 (Vydané 27.09.2010)

 • V  nastavení zmien je možné zadať aby bola zapísaná vždy zmena 1. Výpočet potom prebehne klasicky, určí zmenu a  upraví podľa toho nastavenia príchodu a  odchodu, ale výsledne bude táto zmena v  dochádzkovom liste figurovať ako zmena 1.
 • Opravený formát importu zamestnancov z  XLS, pri dopĺňaní nových zamestnancov.
 • Pri exporte do PAM pomocou formátu PERM3 je možnosť zakázať prenášanie nadčasov.
 • Možnosť povoliť zobrazenie cez web iba príchody a  odchody, možnosť zakázať zobrazenie sumárnej tabuľky.
 • V  plánovaní zmien a  v  plánovaní dochádzky je možnosť odznačiť pred tým označených zamestnancov naraz.
 • Opravené zobrazovanie zamestnancov v  tabuľke Stav fondov, keď boli zamestnaný v  priebehu roka.
 • V  prehľade dochádzky je nová kontextová ponuka (pravé tlačidlo myši), ktorá umožňuje okamžite vyvolať manuálnu úpravu dňa a  okamžite zrušiť obed.
 • V prístupovom module je možné definovať časové zóny povolenia vstupu jednotlivým zamestnancom na jednotlivé terminály.

 

 

VERZIA 1.6.07 (Vydané 19.08.2010)

 • Zmenený spôsob automatického určenia zmeny.
 • Nie je možné pridať zamestnanca s ID 00000000.
 • Pomocou funkcie závierky dochádzky je možné presúvať históriu dochádzky do archívu. Toto opatrenie zrýchli výpočet novej dochádzky, keďže stará sa uvoľní z  databázy. Dochádzka sa dá presunúť z  archívu naspäť takže žiadne dáta neostanú stratené alebo neprístupné.
 • V  zostave mesačný prehľad spracovanej dochádzky je možné povoliť započítanie preneseného salda z  minulého mesiaca a  do budúceho mesiaca. Tak isto sa započítajú aj stornované a  preplatené nadčasy.
 • Pokuta za obed nebude udelená v  prípade, ak počas dňa existuje prerušenie ktoré spadá do pracovného času (napr. služobná cesta), alebo je nezapočítavané do salda (napr. návšteva lekára) a  trvá minimálne ako čas na vznik nároku na obed.
 • Pri pridaní nového zamestnanca sa dátum vzniku pracovného pomeru nastaví na aktuálny deň. ID zamestnanca sa nastaví na najnižšie voľné a  označí na okamžitý prepis aby sa dalo hneď zmeniť.
 • Pri pridávaní nového zamestnanca je možné hneď vybrať oddelenie do ktorého patrí, a  netreba ho následne zaraďovať.
 • Nová funkcia Stav fondov. Umožňuje zobraziť súhrnnú tabuľku všetkých zamestnancov so stavom ich fondov, vrátane zostatku a  čerpania. Zamestnanci sa dajú filtrovať podľa oddelenia. Tabuľka sa dá exportovať do súboru XLS (Excel).
 • Nový report Zoznam evidovaných poznámok. Umožňuje hromadnú tlač zadaných poznámok. Filtrácia je možná na oddelenie a  na obdobie.
 • Nové funkcie iClock: Možnosť online načítania otlačku, nie je potrebné aby bol administrátor fyzicky pri zariadení. Podpora otlačkov verzie ZKFinger10.0.
 • Možnosť ignorovať snímač v  prístupovom systéme.
 • Nový formulár: Sumár chybových operácií v  prístupovom systéme. Možnosť filtru na oddelenie. Tabuľka sa dá exportovať do súboru XLS (Excel).
 • V  prístupovom systéme je možnosť zobraziť dĺžku pobytu v  priestore sumárne podľa zamestnancov, s  filtráciou na oddelenie. Tabuľka sa dá exportovať do súboru XLS (Excel).

 

VERZIA 1.6.06 (Vydané 28.05.2010)

 • Úprava reportu pre IBP. Menia sa aj časy odchodu, nie len odpracovaná doba. Osekávanie časov bolo zväčšené, maximálny nadčas za jeden deň je 30 minút.
 • Pri prihlasovaní sa z  pozície zadávanie mena tabelátorom prepne na zadávanie hesla.
 • Možnosť nastaviť v  globálnych nastaveniach, po akej dobe majú byť mazané fotky z  databázy.
 • Nastavené workkódy v  zozname iClock sa ukladajú v  databáze, nie je ich potrebné zadávať znova.
 • V  zozname oddelení je pri nastavení automatického prenosu nadčasov do ďalšieho mesiaca nastaviteľné, či sa majú prenášať len kladné, len záporné alebo akékoľvek nadčasy.
 • Obedná prestávka je odrátaná až po prekročení času nároku na vznik obednej prestávky, nie pri dosiahnutí času.
 • V  hromadnom spracovaní dochádzky je možnosť definovať chyby, ktoré sa majú pri spracovaní hľadať. Nová možnosť je aj hľadať väčšie rozdiely medzi zarátaným a  skutočným príchodom a  odchodom.
 • V  nastaveniach iClock sa nezobrazujú priradený zamestnanci, pokiaľ už nie sú v  pracovnom pomere.
 • Nová funkcia Závierka dochádzky umožňuje označiť dochádzku ako skontrolovanú alebo uzavretú. V  týchto stavoch sa dochádzka ďalej neprerátava, ale ostáva uzamknutá. Stav je možné odomknúť a  tým umožniť opätovné prerátanie dochádzky.
 • Funkcia mazania užívateľov zo zariadenia iClock je niekoľko násobne zrýchlená.
 • V  prezeraní prístupov sa meno zamestnanca zobrazuje ako Priezvisko Meno, Titul, kôli lepšiemu triedeniu podľa obeceby.
 • Nová farba v prehľade dochádzky. Ak je skutočný príchod alebo odchod väčší ako zaevidovaný o  zadaný počet minút tak sa riadok zafarbí svetlo fialovo. Počet minút sa dá definovať v  tabuľke farieb.
 • V  tlačovej zostave mesačný prehľad dochádzky zamestnanca (dochádzkový list) je možnosť zobrazovať vetu: „Zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje správnosť vyššie uvedených údajov a prejav vlastnej vôle s odpracovanými smenami, hodinami, vrátane nadčasových hodín.“. Zobrazenie vety a  jej znenie sa dá zmeniť cez Program -> Nastavenia -> Globálne.
 • V prehľade dochádzky zamestnancov je možné zadať ku každému dňu poznámku, a  to priamo pri označení dňa do textového poľa vľavo dole, prípadne cez úpravu dňa dochádzky. Poznámka sa zobrazuje na tom istom mieste, kde bola zadaná.
 • Zoznam zadaných poznámok sa dá zobraziť na novej karte v  prehľade dochádzky zamestnanca.
 • V  prípade ak je v  prehľade zobrazená karta zoznam poznámok, tak sa pri kliknutí na tlačidlo Tlač zobrazí namiesto prerušení pri každom dni zadaná poznámka.
 • Pri žiadosti o  licenciu je možné vyplniť doplnkové informácie ako počet zamestnancov, požadované modulu a  iné.
 • Hlášku, ktorá zobrazuje upozornenie o  skončenom supporte je možné vypnúť cez Program -> Nastavenia -> Globálne. Hláška sa viacej nebude zobrazovať, ale je potrebné si uvedomiť, že program sa stáva legislatívne neaktuálnym a  dochádzka zamestnancov nemusí spĺňať príslušné zákony zákonníka práce. Tiež už viacej nebude poskytovaná podpora technikov.

 

VERZIA 1.6.05 (Vydané 29.04.2010)

 • Zmenený a  optimalizovaný spôsob pripájania do databázy. Zrýchlenie programu o  minimálne 50%. Na niektorých verziách Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008 je zrýchlenie programu rádové.
 • Pri prihlasovaní vypíše upozornenie v  prípade chybnej kombinácie mena a  hesla.
 • V  prípade použitia verzie, na ktorú neexistuje nárok, bude programom ponúknutá verzia na inštaláciu, na ktorú existuje nárok.
 • V  zozname zariadení iClock sú nové funkcie:
 • zoznam zariadení, kde sa dajú označiť viaceré zariadenia naraz,
 • progress bar, ktorý ukazuje stav posielania užívateľov na zariadenie,
 • možnosť reštartu zariadenia,
 • zmazanie obrázkov zo zariadenia podľa dátumu,
 • odoslanie workkódov na zariadenie,
 • hromadné odoslanie zamestnancov a  hromadné mazanie zamestnancov na označené zariadenia.
 • Zmena nastavenia v  APWserviceConf pri kontrole služby Attcommunicator sa zadáva čas v  minútach, nie hodinách. Možnosť ovládať službu cez APWserviceConf.
 • Z  okna Online podpora sa dá priamo spustiť TeamViever (je potrebné pripojenie k internetu).
 • Možnosť nastaviť penalizáciu za neoznačený obed v  minútach v  nastaveniach oddelení.
 • Nový platený modul Prístupový systém. Možnosť monitorovať pohyb osôb v  definovaných priestoroch, ich dĺžky pobytu v  priestore, kontrolovať správnosť prechodov medzi priestormi. Tento modul je bezplatne aktivovaný do 31.8.2010, v  prípade záujmu, kontaktujte svojho dodávateľa.
 • V  zozname prerušení je možnosť zadať parameter Držať príznak cez víkend. Pri použití nastavenia sa prerušenie čerpá aj cez soboty, nedele a  sviatky. Vhodné napríklad pre PN, Služobnú cestu a  iné.
 • V  úprave dňa dochádzky je nové tlačidlo Prázdny deň – nulové saldo. Tlačidlo vynuluje hodnoty automaticky vyrátané v  dni, a  zabráni ich ďalšiemu vyrátaniu. Vhodné ak je napríklad PN rátaná automaticky aj cez víkend, ale skončila v  sobotu, tak je potrebné takto označiť nedeľu.
 • V  prehľade dochádzky sa pri kliknutí na konkrétny deň v  ľavom okne ukáže kto spravil manuálnu úpravu dňa a  čas, kedy bola úprava vykonaná.
 • V  prehľade absencií je možné zadať dátum, do ktorého má byť zostava spracovaná.
 • Pri hromadnom spracovaní dochádzky je možnosť zadať spracovávané oddelenie.
 • Ak je v  zozname prerušení nastavené rátať do pracovného fondu, tak to platí aj pre celodenné prerušenie, teda čas bude zobrazený aj v  sumáre medzi odpracovaným časom aj každý deň medzi odpracovaným časom.
 • Inštalátor sám zastaví a  spustí služby (APWservice, AttCommunicator, APWwatchdog), v  prípade, že sú nainštalované.

 

 

VERZIA 1.6.04 (Vydané 09.03.2010)

 • Oprava výpočtu stredu zmeny a  následného automatického priradenia podľa nastavení.
 • V  pracovnom lístku zamestnanca je riadok sviatky rozdelený na odpracované a  neodpracované dni a hodiny.
 • Nový hromadný export dochádzkových listov pre IP. Ak vznikne nadčas v  dni väčší ako dve hodiny, tak je náhodne krátený až do výšky denného pracovného fondu. Týmto je zabezpečený výstup s  oveľa menším saldom ako je skutočnosť.
 • Watchdog kontroluje aj činnosť služby AttCommunicator, prípadne ako dlho je služba nečinná. Dĺžka nečinnosti sa dá nastaviť cez APWserviceConf.exe.
 • Obrázky pri importe už nie sú mazané, ale sú premenované na *.jpeg.
 • Opravený systém rátania počtu prerušení v  prípade trvania celého dňa.
 • V  hromadnom exporte dochádzkových listov je možnosť zobrazenia dennej tabuľky, alebo jej nezobrazenia.
 • Pri úprave dňa dochádzky je možnosť zrušiť pevnú pracovnú dobu kliknutím na „Povoliť ľubovoľný príchod / odchod“. Táto operácia je zaznamenaná v  plánovaní zmien, kde je ju možné prípadne upraviť/vymazať.

 

VERZIA 1.6.03 (Vydané 15.02.2010)

 • V  prípade, že je cez weekend označnený manuálne ako celodenné prerušenie tak sa dĺžka prerušenia nastavý podľa štandartného pracovného dňa.
 • Opravený bug rátania prvej zmeny cez polnoc.
 • Podpora šifrovania hesiel.
 • V  mesačnom sumáre pri prerušeniach ovplivňuje výpočet dní aj hodnota zadaná v  zozname prerušení v  stĺpci Plus hodín.
 • V  nastavovaní práv sa pri uložení neodznačí vybrané oprávnenie.
 • V  zozname biometrických dát zobrazuje počty otlačkov palca a  zosnímaných tvárí.
 • Aktualizácia MySql.Data.dll na verziu 6.2.2.0.
 • Oprava rátania nadčasu väčšieho ako 24 hodín.
 • Oprava reportu evidencia absencií.
 • V  zozname zamestnancov sa otvára pridanie nového zamestnanca v  novom okne.
 • V  plánovaní zmien je možnosť označiť všetkých zamestnancov naraz.
 • Nový formulár Počiatočné stavy fondov. Umožňuje zadať počiatočné stavy fondov ku ľubovolnému dátumu, aj viacerím zamestnancom naraz.

 

VERZIA 1.6.02 (Vydané 1.02.2010)

 • Optimalizácia databáz a  komunikácie medzi klientom a  databázovým servrom.
 • Možnosť nastaviť použitie druhého obeda v  dni po určitom odpracovanom čase. Vhodné pre dlhé zmeny.
 • V  úprave dňa dochádzky je možnosť nastavit celodenné prerušenie pre každé prerušenie.
 • Oprava rátania pracovného fondu v  hromadnom exporte.
Ohodnoťte stránku