Evidencia výroby

Modul VÝROBA slúži k softvérovej evidencii výroby, k exportom dát do nadradeného systému, k tvorbe manažérskych zostáv pre rôzne prehľady. Každá operácia je sledovaná, jej trvanie, začiatok, koniec.

Vyroba výrobky

Modul obsahuje číselník zákaziek s možnosťou členenia, číselník činností. Ďalej sú k dispozícii číselníky výrobkov a zákaziek. K jednotlivým zákazkám možno preddefinovať zoznam činností, ktoré budú na zákazke vykonávané.

V module možno evidovať tieto položky

 • Osoba
 • Deň
 • Činnosť
 • Výrobok (kód, popis)
 • Zákazka (číslo zákazky, popis zákazky)
 • Mzdové stredisko (kód, popis)
 • Hodiny (celkové hodiny strávené danou činnosťou na výrobku/zákazke, nemožno sledovať čas od – do)
 • Množstvo dobré
 • Množstvo nepodarkov

Reporty a exporty

 • užívateľské zostavy pre rôzne prehľady
 • možnosť filtrovania podľa užívateľského poľa (len osoba, len výrobok, len činnosť, len rozdelenie – Skupina (vrátane podriadených rozdelení), len obdobie / len deň, len zákazka

Výrobná operácia

Ohodnoťte stránku