Funkcie

Funkcie dochádzkového systému Attendance Pro W

hlavne menu

Spracovanie dochádzky zamestnancov

 • Jednoduchá a rýchla evidencia dochádzky
 • Možnosti nastavenia pre akúkoľvek prevádzku
 • Veľa zostáv a prehľadov, vrátane možnosti generovania vlastných reportov
 • Prístup do evidencie aj cez Web
 • Export do takmer každej PAM

Evidencia zamestnancov

 • Umožňuje evidovať a uchovávať detailné informácie o zamestnancoch
 • Priame priradenie oprávnení, skupín, karty z okna detailu zamestnanca

Plánovanie zmien

Plánovanie dochádzky

 • Možnosť naplánovať dochádzku podľa vopred daných prerušení ako dovolenka, služobná cesta
 • Plánovanie nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času
 • Žiadosti o prerušenia môžu zadať priamo zamestnanci cez Web prehliadač
 • Schválené žiadosti sa prenesú priamo do plánu dochádzky
 • Detailné a variabilné polia pri žiadostiach
 • Smart riešenie ponúka funkcie napríklad ak ide aj nejaký iný pracovník v daný deň na služobnú cestu do tej istej krajiny, upozorní to nového žiadateľa aby mohli zdielať dopravný prostriedok (firemné auto)

Spracovanie dochádzky

 • Označovanie dochádzky za skontrolovanú
 • Závierka dochádzky
 • Web prístup pre užívateľov a správcov aby mohli dochádzku uzatvárať a opravovať prípadné chyby

Manažérsky prehľad dochádzky

 • Hodnotenie výkonnosti zamestnancov jedným pohľadom
 • Možnosť zadať kritéria a váhy jednotlivým dochádzkovým parametrom

Správa nadčasov a konta pracovného času

 • Možnosť rôznych nastavení pri prenose nadčasov jeho čerpaní
 • Hromadné spracovania nadčasov
 • Kvartálne (a iné) nulovanie nadčasov

Správa fondov

 • Možnosť spravovať čerpanie fondov (Dovolenka, Lekár, OČR a iné)
 • Zobrazenie zostatkov priamo na zariadení
 • Importy počiatočných stavov rovno z Excelu uľahčia prvú implementáciu a prechod z iného systému
 • Evidencia príplatkov

Zamestnanecký portál

 • Prezeranie svojej dochádzky a prístupov
 • Vkladanie žiadostí o dovolenku, služobnú cestu a iné
 • Schvaľovanie návštev z vrátnice
 • Objednávanie jedál na obed
 • Zobrazenie zostatkov fondov
 • Vkladanie prístupov do dochádzky (až po povolení, vhodné pre Home Office pracovníkov, alebo externistov)

Ukážky softvéru Attendance Pro W

Ukážky Web rozhrania Attendance Pro W

Funkcie
3.00/5 (60.00%) 2 hlasov