Pohotovosti a príslužby

Dochádzkový systém plne podporuje plánovanie a prácu s pohotovosťami a príslužbami.

pohotovosti

Systém dokáže plánovať pohotovosti a príslužby podla šablón, aby bolo plánovanie jednoduchšie. Dôležitou funkciou je prepínanie aktívnej služby a bežnou službou pri prechode.

Pohotovosti sú plánované podobne ako zmeny v cez modul „Plánovanie dochádzky“.

Rovnako ako pri plánovaní zmien sú dostupné vopred vytvorené šablóny, ktoré bude užívateľ dochádzkového systémy cez program plánovať jednotlivým zamestnancom na požadované dni.

Systém bude pohotovosti a ich trvanie vyhodnocovať podľa predbežného popisu:

Pohotovosť mimo pracoviska

• pracovník odchádza z práce a beží mu čas pohotovosti
• ak príde počas tejto pohotovosti do práce vzniká mu aktívna služba, t.j. práca nadčas – zaznačí si príchod a odchod z/do práce cez terminál – pravdepodobne pribudne nové prerušenie (nahradenie „fajčenie“ na termináloch)
• v prípade, že pracovník príde počas pohotovosti mimo pracoviska do práce a výkon práce bude v čase od 22,00 hod. do 6,00 hod. (alebo podľa nastavenia nočnej), takáto práca sa bude považovať zároveň za nočnú prácu,
• začiatkom práce počas pohotovosti mu systém stopne výpočet pohotovosti a znovu začne počítať až po odchode

Pohotovosť na pracovisku

• zamestnancovi sa skončí zmena a hneď prechádza do pohotovosti priamo na pracovisku
• počas tejto pohotovosti si zamestnanec nemusí označiť práca odchod ale priamo mu prechádza zmena z práce na pohotovosť
• túto pohotovosť má do ďalšieho dňa do 7,00 hod (alebo podľa nastavenia), kedy by mal odísť z práce a čerpať náhradné voľno, pracovník odíde z práce a automaticky mu končí pohotovosť na pracovisku – náhradné voľno bude mať plánované na nasledujúci deň po skončení pohotovosti na pracovisku aj v pláne dochádzky
• takúto pohotovosť je potrebné automaticky rozdeliť na čas pohotovosti a aktívnej služby
• každé oddelenie resp. výnimka by mala mať možnosť nastavenia koľko hodín bude automaticky brať ako aktívnu službu počas pohotovosti na pracovisku

Aktívna služba počas pohotovosti

• aktívna služba je práca nadčas príchod/odchod (resp. nové definované prerušenie) počas pohotovosti
• tieto hodiny sú definované ako nadčas
• odpracované hodiny započítavať do výpočtu nočnej práce – podobne ako pri paušalizácii počtu hodín práce nadčas – každé oddelenie bude mať možnosť nastavenia, koľko hodín bude automaticky brať z celkového počtu hodín práce nadčas ako prácu v noci
Príklad:
Na oddelení XY začína pohotovosť na pracovisku cez týždeň od 15,30 hod. a trvá do nasledujúce dňa do 7,00 hod. t.j. 15,50 hodín. Z toho sa za aktívnu pohotovosť bude vždy počítať ako práca nadčas napr. 7,00 hodín a práca v noci 3,00 hodiny.
Pohotovosť na pracovisku v sobotu, nedeľu začína od 7,00 hod. a trvá do nasledujúceho dňa do 7,00 hod. t.j. 24,00 hodín. Z toho sa za aktívnu pohotovosť bude vždy počítať ako práca nadčas napr. 10,00 hodín a práca v noci 3,00 hodiny.