Manažérsky prehľad dochádzky

Manažérsky prehľad dochádzky, umožňuje rýchlo a prehľadne zobraziť dochádzkovú disciplínu zamestnancov. Tento prehľad, pomôže vedúcim pracovníkom pri rozhodovaní o personálnych zmenách.

Podľa nastavených kritérií, zobrazí tzv. rating zamestnancov, podľa toho, ako správne si značia dochádzku, nadčasy, dĺžky obedov a odpracovaný čas.