Evidencia poznámok cez Web rozhranie

Dochádzkový systém umožňuje evidovať poznámky ku dochádzke zamestnancov cez Web rozhranie.

Ku každému dňu každého zamestnanca je možné pridať alebo upraviť poznámku aj cez Web rozhranie.

Riadok s poznámkou je označený zeleným štvorčekom. Po kliknutí na šípku pri dni sa rozbalí menu na úpravu dňa, kde je v spodnej časti zobrazená poznámka, s možnosťou jej úpravy.