Úprava vlastnej dochádzky zamestnancom cez Web

V dochádzkovom systéme môžu zamestnanci po povolení upravovať svoju vlastnú dochádzku cez Web rozhranie dochádzkového systému.

Všetky operácie, ktoré vykonajú sú zaznamenané a dajú sa pozrieť.

Povolené operácie:

  • Pridávanie záznamov o príchode a odchode
  • Mazanie záznamov
  • Úprava celodenných prerušení
  • Povolovanie skoršieho príchodu a neskoršieho odchodu

 

Povolenie na úpravu svojej dochádzky je možné nastaviť v zozname oddelení: