Prehľad dochádzky zamestnancov cez Web

Tento prehľad dochádzky zamestnancov poskytne informácie o okamžitom stave dochádzky za zvolené obdobie.

Zobrazuje informácie o odpracovanom čase, salde, či je dochádzka označená za skontolovanú, stav závierky dochádzky a príznaky:

  • Odporúčaná kontrola dochádzky (pravdepodobne zlý sled prerušení)
  • Chyba v dochádzke (nezaznamenaný príchod / odchod)
  • Manuálny záznam – zamestnanec alebo správca vkladal záznam manuálne
  • Manuálna úprava – správca upravoval dochádzku

Zostava tiež obsahuje grafy salda, aby bolo možné rýchle porovnanie zamestnancov. Zostava umožňuje triedenie a vyhľadávanie podľa všetkých zobrazených informácií. Pri kliknutí na meno sa zobrazí konkrétny zamestnanec vo zvolenom období a je možné nájdené chyby prípadne hneď odstrániť a vykonať závierku dochádzky alebo ju označiť za skontrolovanú.