Rátanie rozdelených zmien

Dochádzkový systém umožňuje vyrátať počet rozdelených zmien.

Rozdelená zmena je zmena, v ktorej súvislé prerušenie práce alebo ich súhrn tvorí aspoň dve hodiny. Ak je pauza dlhšia ako 4 hodiny, zmena sa nepovažuje za rozdelenú, ale novú.