Spracovanie žiadostí vo Web rozhraní

Dochádzkový systém umožňuje kompletnú správu žiadostí o prerušenie vo Web rozhraní

Po prihlásení užívateľa je možné zobraziť všetky žiadosti, ktoré sú mu priradené. Žiadosti môže spracovať – schváliť, zamietnuť.

Po spracovaní žiadosti môže byť zamestnanec upozornený e-mailom, prípadne mu môže byť priamo naplánovaná dochádzka. Plánovanie dochádzky je možné pre každé prerušenie jednotlivo nastaviť na Automatické, Nepovolené alebo na Vždy sa opýtať.

 

Stav a informácie o žiadostiach o prerušenie je priamo vidieť aj v Evidencii dochádzky, po kliknutí na info tlačítko je užívateľ presmerovaný rovno do žiadostí konkrétneho zamestnanca v konkrétny deň.