Monthly Archives: december 2017

Úprava vlastnej dochádzky zamestnancom cez Web

V dochádzkovom systéme môžu zamestnanci po povolení upravovať svoju vlastnú dochádzku cez Web rozhranie dochádzkového systému.

Všetky operácie, ktoré vykonajú sú zaznamenané a dajú sa pozrieť. Povolené operácie: [check_list]
  • Pridávanie záznamov o príchode a odchode
  • Mazanie záznamov
  • Úprava celodenných prerušení
  • Povolovanie skoršieho príchodu a neskoršieho odchodu
[/check_list]

  Povolenie na úpravu svojej dochádzky je možné nastaviť...
Čítať dalej

Spracovanie žiadostí vo Web rozhraní

Dochádzkový systém umožňuje kompletnú správu žiadostí o prerušenie vo Web rozhraní

Po prihlásení užívateľa je možné zobraziť všetky žiadosti, ktoré sú mu priradené. Žiadosti môže spracovať - schváliť, zamietnuť.

Po spracovaní žiadosti môže byť zamestnanec upozornený e-mailom, prípadne mu môže byť priamo naplánovaná dochádzka. Plánovanie dochádzky je možné...
Čítať dalej

Notifikácie žiadostí o prerušenie

Dochádzkový systém umožňuje posielanie notifikácií e-mailom o stave žiadosti o prerušenie (žiadosť o dovolenku, služobnú cestu atď).

E-mail bude odoslaný v nasledovných prípadoch: [ok_sign_list]
  • Vytvorená žiadosť o prerušenie - email bude odoslaný priradeným užívateľom, ktorý majú na starosti schvaľovanie žiadostí zamestnanca
  • Schválená žiadosť -  email bude odoslaný zamestnancovy, ktorý žiadal o prerušenie
  • Zamietnutá žiadosť - email bude odoslaný zamestnancovy, ktorý žiadal...
Čítať dalej

Plánovanie zmien cez dochádzkovú kartu

Dochádzkový systém umožňuje rýchle plánovanie zmien priamo cez dochádzkovú kartu.

Pri tomto plánovaní ostane zachovaný typ dňa, sobota, nedeľa a sviatok ostane zachovaný a podľa toho sa budú rátať aj príplatky. Pri plánovaní zmien cez dochádzkovú kartu je možné označiť viacej dní naraz, a tak naplánovať celý mesiac za okamih, bez toho aby užívateľ musel vstúpiť do...
Čítať dalej