Inštalácia systému

Priradenie zamestnancov do prístupového systému

  1. Zamestnancom ktorým chcete nastaviť právo dochádzkového a prístupového systému, je potrebné zvoliť v Zozname zamestnancov podľa obrázka nižšie. Po výbere je potrebné uložiť nastavenia. zoznam zam(1)[hr]
  2. V prístupovom systéme je potrebné vytvoriť časové zóny, ktoré neskôr priradíte jednotlivým požadovaným zamestnancom. cas zony[hr]
  3. V časovej zóne je možnosť...
Čítať dalej

Zmena prerušení na zariadení SC 503

  1. Po nainštalovaní Attendance Pro W,  spustite C:\AttendanceProW\Attcommunicator otvorte súbor kody.txt[hr]
  2. Zobrazí sa vám párovacia tabuľka ktorú je potrebné zmeniť podľa príkladu viď. Obr.1, alebo podľa vašich špecifikácií ktoré je možne zadať podľa Obr.2[hr]
  3. Pred uložením zmeny v súbore kody.txt je potrebné zastaviť AttCommunicator (C:\AttendanceProW\APWserviceConf), potvrdiť uloženie súboru kody.txt a znovu naštartovať AttCommunicator. Teraz máte korektne nastavené prerušenia na termináli.[hr]
  4. Párovacia...
Čítať dalej