Dochádzkový systém – funkcie

Náš dochádzkový systém umožňuje zamestnancom prostredníctvom web rozhrania kompletne prezerať a spravovať svoju dochádzku pomocou internetového prehliadača. Web rozhranie je navrhnuté pomocou najnovších technológií to zaručuje maximálnu kompatibilitu, vrátane prenosných zariadení ako sú smartfón a tablet. Rozhranie sa automaticky prispôsobuje podľa zariadenia.

Funkcie rozhrania:

  • Prehľad dochádzky, export do PDF
  • Vkladanie prístupov – vhodné pre pracovníkov ktorý majú Home Office
  • Prezeranie svojich vlastných prístupov
  • Prezeranie stavu fondov a ich zostatkov – dovolenka, PN, OČR a iné
  • Prehľad prítomnosti ostatných zamestnancov
  • Žiadosti o dovolenku a iné prerušenia, prehľad ich stavu schválenia
  • Iné veci podla zvolených modulov, napríklad objednávanie stravy, schvaľovanie návštev

Každá funkcia sa dá povoliť konkrétnym zamestnancom, je k dispozícii kompletný manažment oprávnení.

 

Dochádzka zamestnanca

Dochádzka zamestnanca

Ukážky web rozhrania

Dochádzka zamestnancov

Program Attendance Pro W umožňuje pohodlne sledovať dochádzku zamestnancov. Ponúka široké možnosti evidencie a úprav. V programe je možné vytvoriť zoznam oddelení a nastaviť každé oddelenie samostatne. Dochádzka zamestnancov - poskytuje detailný mesačný prehľad zamestnancov. Celá dochádzka je ľahko editovateľná. [gallery ids="2095,2097,2098"]...
Read more

Manažérsky prehľad dochádzky

Manažérsky prehľad dochádzky, umožňuje rýchlo a prehľadne zobraziť dochádzkovú disciplínu zamestnancov. Tento prehľad, pomôže vedúcim pracovníkom pri rozhodovaní o personálnych zmenách.
Manažérsky prehľadPodľa nastavených kritérií, zobrazí tzv. rating zamestnancov, podľa toho, ako správne si značia dochádzku, nadčasy, dĺžky obedov a odpracovaný čas....
Read more