Dochádzkový systém – funkcie

Prehľad dochádzky zamestnancov cez Web

Tento prehľad dochádzky zamestnancov poskytne informácie o okamžitom stave dochádzky za zvolené obdobie.

Zobrazuje informácie o odpracovanom čase, salde, či je dochádzka označená za skontolovanú, stav závierky dochádzky a príznaky:
  • Odporúčaná kontrola dochádzky (pravdepodobne zlý sled prerušení)
  • Chyba v dochádzke (nezaznamenaný príchod / odchod)
  • Manuálny záznam - zamestnanec alebo správca vkladal záznam manuálne
  • Manuálna úprava - správca upravoval dochádzku
Zostava tiež...
Čítať dalej

Web rozhranie dochádzkového systému

Náš dochádzkový systém umožňuje zamestnancom prostredníctvom web rozhrania kompletne prezerať a spravovať svoju dochádzku pomocou internetového prehliadača. Web rozhranie je navrhnuté pomocou najnovších technológií to zaručuje maximálnu kompatibilitu, vrátane prenosných zariadení ako sú smartfón a tablet. Rozhranie sa automaticky prispôsobuje podľa zariadenia. Funkcie rozhrania:
  • Prehľad dochádzky, export do PDF
  • Vkladanie prístupov - vhodné pre pracovníkov ktorý majú Home...
Čítať dalej