Dochádzka zamestnancov

Program Attendance Pro W umožňuje pohodlne sledovať dochádzku zamestnancov. Ponúka široké možnosti evidencie a úprav.

V programe je možné vytvoriť zoznam oddelení a nastaviť každé oddelenie samostatne.

Dochádzka zamestnancov – poskytuje detailný mesačný prehľad zamestnancov.

Celá dochádzka je ľahko editovateľná.