Kto je vo firme

Túto funkciu využijete na okamžitý prehľad stavu zamestnancov.

Okamžite viete, kto je vo firme, kto nieje prítomný, kto je na obede, prípadne, kto je služobne mimo firmy.

Kto je vo firme