Plánovanie dochádzky a zmien

Program Attendance Pro W, umožňuje zmeny určiť plánovaním, alebo automaticky. Pre každého zamestnanca sa dajú nadefinovať tri automatické zmeny, ktoré sú následne priraďované, podľa logiky programu z ohľadom na odpracovaný čas.

Ručné plánovanie zmien je pohodlné, je možné využiť rôzne kalendáre a plány. V prípade, že viacerí zamestnanci robia rovnako, je možné plánovanie zmien hromadne kopírovať.

Samozrejmosťou sú rôzne prehľady.