Systémové požiadavky

Minimálne systémové požiadavky pre beh systému sú nasledovné:

  • CPU Intel P4 1,6 GHz alebo vyšší
  • 1GB RAM
  • sieťová karta 100 mbit/s
  • Operačný systém Windows (2000, XP, 7 a vyššie)

Doporučujeme namapované sieťové úložisko pre zálohy systému.

Attendance Pro W je možné použiť na všetkých windows systémoch od Windows 2000. Systém je optiamlizovaný pre beh na 32 aj 64 bitových verziách.