Kalkulačka úspory a návratnosti

Vypočítajte si finančnú úsporu zavedením dochádzkového systému a návratnosť obstarávacích nákladov.

Počet zamestnancov
Predpokladaný čas v práci, ktorý je zaplatenýale neodpracovaný na zamestnanca minút denne
Superhrubá mzda za hodinu € / hodina
Obstarávacie náklady nadochádzkový systém bez DPH € bez DPH

Ročná úspora

 

Mesačná úspora  
Návratnosť investície