Nastavenie automatického ukladania zálohy databázy

Ako používať MySQL Administrator pre automatické zálohovanie databázy

 1. Otvorte nainštalovanú aplikáciu MySQL Administrator na Vašom serveri.
 2. Zadajte prihlasovacie údaje pre pripojenie k MySQL.
  Server Host nastavte na localhost resp. 127.0.0.1  a port 3306.
  tools_image1
 3. Po prihlásení sa zobrazí prehľad MySQL serveru.
  tools_image2
 4. V hlavnom menu kliknite na Tools -> Options a následne na Connections
  Options
 5. Ďalej kliknite na ikonu monitora pod zložkou Connections. Nastavte parametre pripojenia, napr. podla obr. a kliknite na Apply.
  parameters
 6. Prejdite na položku General Options -> Password Storage označte check box (pokiaľ už nie je) a z Password Storage method vyberte Obscured a potvrďte Apply
  password storage[br]
 7. Prihláste sa pod novovytvoreným kontom:
  prihlasenie(2)[br]
 8. Na vytvorenie automatizovanej zálohy databázy kliknite na Backup tlačidlo z ľavého menu. Následne kliknite na New project, nastavte meno pre Vašu zálohu a nakoniec uložte projekt cez tlačítko Save project.
  tools_image3(1)
 9. Akonáhle máte vytvorený projekt zálohy je potrebné označiť databázu dochadzka, ktorú  chcete zálohovať. Označte ju v ľavom stĺpci a šípkou doprava ju dostanete do pravého poľa backup content. Ďalej kliknite na lištu Schedule a označte Check box -> Schedule this backup project. Pre target folder nájdite cestu kam si želáte automaticky ukladať zálohu databázy.
  target folder
 10. V execution time vyberte cyklus ukladania zálohy, nastavte čas a kliknite pre potvrdenie na Save Project. Následne zadajte prihlasovacie údaje do OS a kliknite na OK.