INFO panel na terminály S980

Zariadenie S980 podporuje funkciu zobrazenia informácií o stave odpracovaných hodín a počte zostatku fondov zamestnanca. Taktiež je možnosť vymazania posledného zadaného pracovného prerušenia priamo na terminály ( táto funkcia sa využije vtedy ak si zamestnanec zadal omylom nesprávne pracovné prerušenie). Ak by nastal takýto prípad, zamestnanec môže vymazať poslednú udalosť ( do 1min. od zadania) a následne si zvolí správne prac. prerušenie a priloží k terminálu kartu na zaevidovanie sa.

Funciu je možné vyvolať zatlačením tlačidla INFO, priamo na displeji terminálu a následne priložiť kartu.

info_vstup

 

Po priložení karty sa zobrazí INFO panel aj s informáciami o zamestnancovi ktorý sa idetifikoval (priložil kartu)

info