Inštalácia klienstkej aplikácie

 1. Ako prvý krok inštalácie je potrebné stiahnuť súbor  APWInstalator.exe . ( V prípade, že sa Vám APWInstalator.exe nepodarí spustiť, potrebujete doinštalovať  Microsoft .NET Framework 2.0 DOWNLOAD)
 2. APWInstalator.exe uložte  do „C:\“. Aplikáciu je nutné spúšťať z disku C:// , aby celá inštalácia prebehla korektne.
 3. Spustite APWInstalator.exe a objaví sa Vám rozhranie na inštaláciu systému. instalclient(1)
  Označte Inštalovať klienta.
 4. Zapíšte IP adresu servera na ktorom je serverová inštalácia APW.
 5. Kliknite inštalovať a počkajte kým prebehne inštalácia.
 6. Po úspešnom nainštalovaní programu Attendance Pro W je potrebné ho sputiť (odkaz nájdete na pracovnej ploche) a v prihlasovacom okne kliknite na dvojšípku smerujúcu doprava. Po rozkliknutí je potrebné znovu nastaviť parametre pripojenia
  nastavenie pripojenia
  Po správnom zadaní parametrov Vám po kliknutí na tlačidlo Test vypíše správu Spojenie je v poriadku.
 7. Následne sa môžete prihlásiť do programu.