Inštalácia servera dochádzkového systému

  1. Ako prvý krok inštalácie je potrebné stiahnuť súbor setup.exe .APWInstalator.exe uložte  do „C:\“. Aplikáciu je nutné spúšťať z disku C:// , aby celá inštalácia prebehla korektne.( V prípade, že sa Vám APWInstalator.exe nepodarí spustiť, potrebujete doinštalovať  Microsoft .NET Framework 3.5 DOWNLOAD)
  2. APWInstalator.exe uložte  do „C:\“. Aplikáciu je nutné spúšťať z disku C:// , aby celá inštalácia prebehla korektne.apwinstalator_exe
  3. Po ukončení sťahovania a inštalácii súčastí zrušte označené plánované aktivity a označte položku Vytvoriť databázu a znovu kliknite inštalovať.
  4. Po ukončení inštalácie pripojíme dochádzkový terminál k databáze. Terminál by už mal byť pripojený do počítačovej siete s možnosťou pingnutia.
  5. Kliknite na tlačidlo pridať zariadenie do systému a zobrazí sa Vám konfiguračné okno.zariadenieNastavte IP adresu, ktorú ste priradili terminálu a ostatné položky vypíšte / nastavte presne podľa príkladu. Po kliknutí na test a kladnom výsledku kliknite na uložiť zariadenie a uložiť zoznam zariadení.

V prípade, že budete používať dochádzkový systém len na jednom PC, na ktorom chcete umiestniť inštaláciu, inštalujete a používate len serverovú časť.