Funkcia zobrazenia Kto je vo firme

  1. Spustite Attendance Pro W -> Prístupy -> Kto je vo firme
  2. Vyberte oddelenie a kliknite na tlačidlo načítať

Kto je vo firme