Nastavenie špecifickej pracovnej doby

  1. Spustite program Attendance Pro W -> Zoznamy -> Oddelenia -> Zmeny
  2. Kliknite na oddelenie ktoré si želáte špecificky nastaviť a následne kliknite na Rozšírené nastavenia
  3. Zobrazí sa Vám okno s konkrétnym nastavením pracovného času a pracovného fondu na každý deň v týždni ináč. Takéto nastavenia je možné uplatniť na každú zmenu ináč t.j. Zmenu 1 až Zmenu 3 si nastavíte podľa Vami želaného stavu. Tlačidlom Uložiť potvrdíte nastavenia, tlačidlom Zmazať ich všetky vymažete a zapíšu sa do prednastaveného stavu. Tlačidlom Zrušiť vypnete okno nastavenia Zmeny.
    oddelenia-rozsirene
  4. Odfajknuté okno v tlačidle Rozšírené nastavenia máte aktívnu túto funkciu, ktorá je nadradená nastaveniam Pracovnej doby v Hlavných nastaveniach oddelenia.