Nastavenie WEB servera

 1. Spustite C:\AttendanceProW -> APWserviceConf. Dajte stopnúť všetky služby.
  APWservice_stop
  Označte checkbox Kontrolovať aj WEB službu 5050
 2. Kliknite na lištu Nastavenia a zvoľte si funkcie ktoré chcete aby ste mali prístupné cez WEB modul.
  APWservice_nastavenia
 3. Vráťte sa znovu na lištu ovládanie a dajte spustiť všetky zastavené služby.
 4. Spustite iternetový prehliadač a napíšte adresu v tvare: http://(ip adresa servera):5050/
 5. Pokiaľ spúštate WEB server z localhostu (PC-SERVER) adresa bude v tvare: http://127.0.0.1:5050/
  WEBserver
 6. Zapíšte ID zamestnanca a heslo podľa zoznamu z pr. APW a následne sa Vám sprístupnia ostané funkcie
  WEBserver2