Popis k modulu výroba v APW

 1. Spustenie modulu cez Attendance Pro W -> Evidecia výroby
 2. V prvom bode Zoznam činností sa definujú práce, ktoré sa budú vykonávať na jednotlivých zákazkách.
  cinnosti
 3. V tomto bode sa nastavujú jednotlivé zákazky so zadaním dátumu odkedy, dokedy sa bude na nej pracovať ; priradenými výrobkami k danej zákazke a priradenými zamestnancami, ktorí majú na zákazke pracovať.
  zakazkyprehlad operacii2prehlad operacii3
 4. Následne sa zostavuje zoznam výrobkov, ktorý sa zobrazí v zázkazkách s možnosťou jednotlivého piradenia.
  vyrobky
 5. Prehľad operácií slúži na zobrazenie finálnych výstupov z terminálu s prehľadnosťou zamestnanca, činnosti akú vykonával, aký mal priradený výrobok, zákazku, počet vyrobených kusov, počet chybných kusov, začiatok vykonávania práce, koniec vykonávania práce a dobu trvania operácie.
  vystup