Povolenie vkladania záznamov a objednávania obedov cez WEB SERVER

  1. Spustite C:\ -> AttendanceProW -> APWserviceConf, zastavte služby APWservice a AttCommunicator, z menu kliknite na Nastavenia
    APWservice0
  2. Povolte vkladanie záznamov zamestnancami a zobrazenie jedálneho lístku
    APW service2_
  3. Vráťte sa na ovládanie a odštartujte služby APWservice a AttCommunicator
    APW