Pridanie karty zamestnancovi na terminály

 1. Po odoslaní zamestnancov na terminál prejdite ku nemu a zatlačte na terminály menu ( tlačidlo označené M/<- )
 2. Zobrazí sa Vám menu
  Photo-0006
 3. Ostante nastavený na užívateľa a potvrďte tlačidlo OK, dostanete sa do ďalšieho menu tam sa nastavte na Manazovat a potvrďte  OK
  Photo-0007
 4. Zobrazí sa Vám zoznam zamestnancov. Po výbere zamestnanca a zatlačení tlačidla OK sa Vám sprístupnia ďalšie funkcie
  Photo-0008
 5. Prejdite šípkou dolu na položku registruj kartu potvrďte OK a následne priložte kartu.
  Photo-0009
 6. Vypíše Čítanie úspech, pre uloženie potvrďte OK a následne zatlačte tlačidlo ESC a dajte uložiť zmeny OK.
 7. Po úspešnom nahratí všetkých kariet prejdite znovu ku PC spustite program Attendace Pro W.
  Vyberte terminály -> iClock, označte terminál kde boli nahrávané karty a kliknite na tlačidlo Stiahnuť karty zo zariadenia
  stiahnutie karty
 8. Po úspešnom stiahnutí kariet vypíše hlášku Karty boli stiahnuté.