Pridanie nového zamestnanca a priradenie ho na dané oddelenie

  1. Spustite Attendance Pro W -> Zoznamy -> Zamestnanci
  2. Lišta hlavné zobrazenie -> Pridať zamestnancadetail-zamestnanca
  3. ID zamestnanca v dochádzkovom systéme musí byť identické z PaM-ka (personálny a mzdový systém)
  4. V sekcii oddelenie mu priradíte dané oddelenie.
  5. Označením funkcie Admin prístupového terminálu priradíte právo zamestnancovi vstúpiť do hlavného menu na terminály. Túto funkciu doporučujeme nastaviť výlučne osobe ktorá má v kompetencii vykonávať obsluhu dochádzkového systému. Táto funkcia sa dá nastaviť zamestnancovi iba v tom prípade keď priraďujete karty zamestnancom prostredníctvom externej čítačky kariet CR10, v opačnom prípade ak priraďujete karty priamo na terminály, je potrebné túto funkciu vyvolať a nastaviť priamo na ňom v zozname zamestnancov. 
  6. Na záver uložte nastavenia, buď tlačidlom Uložiť alebo ak chcete pridať ďalších zamestnancov tak kliknite na tlačidlo Uložiť a ostať tu a následne na Pridať zamestnanca .