Priradenie karty zamestnancovi prostredníctvom externej čítačky CR10

 1. Spustite Attendance Pro W -> Terminály -> Zoznam RFID kariet, zobrazí sa vám tabuľka so zamestnancami
  zoznam-rfid
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať kartu
 3. Vyberte požadovaného zamestnanca
 4. Kliknite do riadku Sériové č. CR10 USB a priložte kartu k čítačke. Následne vám priradí číslo karty
  priradenie karty
 5. Pre uloženie karty k danému zamestnancovi kliknite na tlačidlo Pridať kartu
 6. Po pridaní kariet všetkým zamestnancom zatvorte okno a tak isto aj Zoznam RIFD kariet
 7. Pre odoslanie zamestnancov s priradenými kartami na terminál spustite z menu Terminály -> iClock
 8. Označte terminál a kliknite na tlačidlo Poslať užívateľov na zariadenie
  iClock