Vytvorenie idnividuálnych nastavení zamestnancom

Tieto nastavenia sa vykonávajú za účelom vytvorenia špecifických nastavení pracovnej doby zamestnanca, ktorého pracovná doba a prac. fond sa odlišujú od globálneho nastavenia oddelenia. Tieto nastavenia sa uplatnia len pre konkrétneho zamestnanca, ktorému sa tieto zmeny vytvoria.

  1. Spustite program Attendace Pro W -> Zoznamy -> Oddelenia -> prepnite sa na lištu Zamestnanci
    zamestnanci
  2. Vyberte oddelenie v ktorom sa nachádza zamestnanec kliknutím na šípku sa Vám spustí roletka s výberom oddelenia. Následne kliknite na šípku Vytvoriť nastavenia pre a vyberte požadovaného zamestnanca. Nakoniec kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
    vytvorit nastavenia
  3. Teraz máte možnosť vytvoriť špecifické nastavenia danému zamestnancovi. Akonáhle tak urobíte, pre potvrdenie nastavení kliknite na tlačidlo Uložiť.