Vytvorenie oddelení

 1. Spustite Attendance Pro W -> Zoznamy -> Oddelenia
 2. Pre vytvorenie oddelenia je nutné najskôr kliknúť na tlačidlo Nové oddelenie a následne je možné toto oddelenie editovať tak že
  v ľavom stĺpci po označení zvoleného oddelenia sa karty v pravej časti vzťahujú k označenému oddeleniu.
  oddelenia-hlavne
 3. Karta Hlavné nastavenia
  V poli Názov oddelenia je možné nazvať oddelenie podľa potreby, následne v poli Pracovná doba  určiť dĺžku pracovnej doby vrátane obeda.
  V prípade zaškrtnutia políčka Prenášať nadčas medzi týždňami sa vzniknuté nadčasové hodiny presúvajú do ďalšieho týždňa automaticky, ak nie nadčas zaniká (táto voľba sa dá spresniť Dochádzka / správa nadčasov).
  Zaokrúhľovanie odchodov a príchodov do práce umožňuje rozhodnúť akým spôsobom sa má zaokrúhľovať čas príchodu zamestnanca do práce a odchodu z práce.
  Možnosti sú na:
  - najkratších 5 minút  (príchod o 6:02 zaokrúhli na 6:05 odchod o 14:28 zaokrúhli na 14:25)
  - najkratšiu pol hodinu (príchod o 6:38 zaokrúhli na 7:00 odchod o 14:28 zaokrúhli na 14:00)
  - najkratšiu štvrťhodinu (príchod o 6:46 zaokrúhli na 7:00 odchod o 14:28 zaokrúhli na 14:15)
  - bez zaokrúhľovania (berie čas príchodu a odchodu tak ako ho zosníma dochádzkový terminál)
  Minimálna dĺžka dovolenky
  - Bez obmedzenia (počíta dovolenku na hodiny)
  - Minimálne pol dňa, zvyšok prepadne (ak mal zamestnanec dovolenku 1 hodinu tak mu počíta systém dovolenku pol dna a zvyšok mu prepadne)
  - Minimálne pol dňa, zvyšok ako plusové saldo ( ak mal zamestnanec dovolenku 1 hodinu tak mu počíta systém dovolenku pol dňa ale zvyšok môže zamestnanec v rámci mesiaca dočerpať)
 4. Karta Zmeny
  Tu je možné nastaviť počet zmien a časy kedy jednotlivé zmeny začínajú a končia. V prípade že v má zamestnanec v rámci niektorej zmeny nárok na nočné príplatky (t.j. je v práci medzi 22:00 a 6:00) je pre vypočítanie nočnej zmeny nutné zaškrtnúť zaškrtávacie políčko Výpočet nočnej zmeny. Spôsob zobrazenia odpracovaného času medzi 22:00 a 6:00 v mesačnom prehľade je možný buď v tom dni keď sa nočná zmena začala, alebo v tom dni keď bola väčšina nočnej odpracovaná.
  Povolenie skoršieho príchodu a neskoršieho odchodu - touto voľbou je možné zabrániť umelému vytváraniu nadčasov presným určením koľko hodín pred začatím pracovnej doby a koľko hodín po skončení bude systém považovať za nadčas, všetko nad rámec prepadne.
  V prípade že nemajú zamestnanci v rámci jednej zmeny rovnakú pracovnú dobu celý týždeň je možné nastaviť pracovnú dobu osobitne na každý deň kliknutím na tlačidlo Rozšírené nastavenia.
  oddelenia-zmeny
 5. Karta Ostatné nastavenia
  Umožňuje automatické strhávanie obedov z odpracovaného času ako aj nastavenie dĺžky obedu a hodín ktoré musí zamestnanec odpracovať aby mu vznikol nárok na obed.
  V prípade že je potrebné upravovať prerušenia tak aby spĺňali špecifické potreby oddelenia, je toto možné kliknutím na tlačidlo Rozšírené nastavenia prerušení. Tieto úpravy doporučujeme robiť len po konzultácii so servisným oddelením Dochadzka.net
  oddelenia-ostatne