Zostavenie jedálneho lístku

  1. Spustite Attendance Pro W -> Stravovanie -> Zoznam polievok / Zoznam hlavných jedál
  2. Vpíšte názov jedla a kliknite na tlačidlo Nové jedlo, následne Vám priradí jedlo do zoznamuzoznam polievok

Zostavenie jedálneho lístka

Z menu spustite Stravovanie -> Jedálny lístok, zostavte menu, z kalendára vyberte deň ku ktorému chcete menu priradiť a kliknite na tlačidlo Uložiť

listok