Odoslanie textovej správy konkrétnemu zamestnancovi

Prostredníctvom tejto funckie si uľahčíte prácu s kontaktovaním sa so zamestnancom, napr. za účelom upovedomenia ho, aby sa dostavil na požadované stredisko popr. miesto. Jednoduchým odoslaním textovej správy sa po zaevidovaní do dochádzkového terminálu zobrazí text na displeji terimánu požadovanému zamestnancovi.

  1. Funckiu nájdete v programe APW v menu Terminály -> Poslať textovú správu.
  2. Vyberiete si zo zoznamu požadovaného zamestnanca, napíšete text správy a kliknete na poslať.
  3. Zamestnancovi sa po zaevidovaní na termináli zobrazí odoslaná textová správa.

text sprava