Odoslanie zamestnancov na terminál S980

 1. V aplikácii Attendance Pro W spustite Terminály -> Zoznam terminálov
 2. V ľavej časti okna sa Vám zobrazia nájdené terminály, ktoré pri odosielaní zamestnancov musia byť v stave ONLINE.
  1(1)
 3. Označte príslušný terminál kam si želáte odoslať zamestnancov a prejdite na lištu priradený zamestnanci.
 4. V ľavej časti okna sa Vám zobrazujú zamestnanci, ktorý sú vytvorený v programe. Označením príslušných zamestnancov, ktorých si želáte priradiť terminálu tak urobíte kliknutím na dvojšípku smerujúcu doprava (odobratie zamestnancov po označení zam. sa vykonáva dvojšípkov smerujúcou doľava).
  2
 5. Následne po priradení zamestnancov prejdite znovu na lištu hlavné nastavenia a kliknite na tlačilo synchronizuj terminál, po odkliknutí čakajte kým sa znovu tlačidlo nerozsvieti.
  3

 6. V závisloti od počtu odoslaných zamestnancov na terminál môže načítanie odoslaných údajov terminálu trvať od 5 do 10 min.