Priradenie zamestnancov do prístupového systému

 1. Zamestnancom ktorým chcete nastaviť právo dochádzkového a prístupového systému, je potrebné zvoliť v Zozname zamestnancov podľa obrázka nižšie. Po výbere je potrebné uložiť nastavenia.
  zoznam zam(1)
 2. V prístupovom systéme je potrebné vytvoriť časové zóny, ktoré neskôr priradíte jednotlivým požadovaným zamestnancom.
  cas zony
 3. V časovej zóne je možnosť selektovania zopnutia jednotlivých relé na prístupovom kontroléry.
  cas zony_relatka
 4. Prepnite sa na lištu Priradenie časových zón. Zo zoznamu pod  človekom vyberte prvého zamestnanca ktorému chcete nastaviť priradenie časovej zóny, zariadenie a jedn. čas. zónu. Pokiaľ si želáte toto nastavenie aplikovať aj na daľších zamestnancov, vyberte si ich so zoznamu a dajte uložit pravidlo.
  cas zony_priradenie
 5. Nastavenia je potrebné odoslať na príslušný kontrolér a to nasledone:
  Spustite terminály-> iClock->lišta Priradený zamestnanci. So zoznamu terminálov vyberte kontrolér.
  priradenie zam na kontroler
  Tých zamestnancov ktorých si prajete odoslať na zariadenie označte a kliknite na dvojšípku smerujúcu doprava.
 6. Prepnite sa na lištu hlavné nastavenia a kliknite na tlačidlo Poslať užívateľov na zariadenie. Po odoslaní kliknite následne na tlačidlo Odoslať časové zóny

  odoslanie na kotroler