Namiesto prerušenia OBED od., pr., priradí SÚKROMNE

Pokiaľ si zamestnanec správne zadá prerušenie na OBED a v jeho dochádzke mu priradí prerušenie SÚKROMNE, je problém v tom že nebol na obede v správne stanovenom čase, ktorý je nadefinovaný v Zozname oddelení -> Zmeny -> Obed v zm. 1 od/do

oddelenia-zmeny