Vyskakujúce okno – Část cesty C:\Images nebyla nalezela

  1. Spustite Attendance Pro W -> Import -> History súbory PLA-SF -> Nastavenia
  2. Zobrazí sa Vám okno Nastavenia automatického importu
  3. Kliknite na tlačidlo vybrať adresár a v štruktúre rozbaľte cestu C:\AttendanceProW\Attcommunicator a  označte adresár History ako je na obrázku a potvrďte.
    history
  4. Zatvorte okno.