Inštalácia a konfigurácia S880 v sieti

  1. Terminál S880 priložte na stenu na želané miesto. Jednoduchým priložením karty k zapnutému terminálu si overte výšku inštalácie (terminál spraví záber podľa ktorého si overíte jeho správnu výšku).
  2. Pokiaľ sú zábery v poriadku označte si výšku uchytenia kovovej konzoly terminálu.
  3. Namontujte konzolu na stenu.
  4. Do terminálu pripojte TP (LAN) kábel a napájanie.
  5. Upevnite terminál na konzolu. Pokiaľ terminál nezavesíte na konzolu správne, môže vypisovať na displeji hlášku chyba systému. Dôvodom je mikrospínač, ktorý má byť pri správnej montáži na konzolu stlačený výliskom konzoly.
  6. Vojdite do menu terminálu stlačením symbolu ENTER na numerickej časti klávesnice.
  7. Vojdite do časti siete / TCP IP
  8. Nastavte IP adresu na termináli. Predvolená IP adresa je 192.168.1.201
  9. Terminál musí odpovedať na ping.