Sťahovanie dát z terminálu S880 cez USB

  1. Vložte USB do terminálu. Zatlačte menu a z ponuky vyberte 5.USB. Zobrazia sa Vám možnosti (Nacitaj, Uloz, Spat), vyberte Nacitaj a potvrďte tlačidlom OK. Následne potvrďte funkciu Nacitaj Dochlog a nakopírujú sa Vám dáta na USB. Po úspešnom načítaní dát sa Vám zobrazí hláška Nacitanie kompl.! a zatlačte OK
    Photo-0013
  2. Vyberte funkciu Nacitaj foto a z ponuky vyberte druhú položku Nacitaj foto. Potvrďte OK a následne sa Vám načítajú fotky. Po úspešnom načítaní sa     zobrazí znovu hláška Nacitanie kompl.! Tlačidlom ESC sa znovu vráťte do pohotovostného stavu (zobrazenie prerušení). Vyberte USB z terminálu.
  3. Zapojte USB na server a spustite program Attendance pro W. Z menu vyberte Import -> USB data ->iClock/S880/SC503.  Vyhľadajte súbory ktoré sú na USB a kliknite na súbor 1_attlog a dajte otvoriť. Následne sa Vám načítali dochádzkové údaje.
  4. Pre naimportovanie fotiek z USB do programu Attendance Pro W, otvorte zložku pic_1 -> pass, ktorá sa náchádza na USB kde ste kopírovali dáta z terminálu. Označte všetky zobrazené fotky ( označia sa vám po stačení príkazu Ctrl + A ) , kliknite na jednu z nich pravým tlačidlom myši a dajte kopírovať.
  5. Spustite, Tento počítač -> Lokálny disk (C:) -> AttendanceProW -> Attcommunicator -> History -> Images, zatlačte pravé tlačidlo myši a dajte prilepiť. Následne sa Vám prekopírujú fotky do systému Attendance Pro W, kde sa budú zobrazovať ku danému zamestnancovi vo funkcii Prezeranie prístupov.