Zapojenie zariadenia S880 s extrenou čítačkou kariet KR100

schema2

 

Nastavenie výstupného prerušenia z KR100:

  1. Spustite C:\AttendanceProW\APWserviceConf a zastavte všetky bežiace služby.
  2. Otvorte súbor kody.txt v C:\AttendanceProW\Attcommunicator a zobrazí sa Vám párovacia tabuľka do ktorej je potrebné dopísať parameter 255;0;F2-3
  3. Po uložení zmien v súbore kody.txt je potrebné znovu naštartovať systémové služby v APWserviceConf.