Zmena workkódov k prístupu Iné – príchod, odchod

 1. Na terminály S880 v Menu -> System -> Klavesnica -> Keyboard Manage -> prejdite (tlačidlom na terminály) šípkou dolu na kľúč F4
 2. Zobrazí sa Vám edit tlačidla F4, prejdite na WorkCode v riadku Vám bude blikať kurzor a špíkou vpravo alebo vľavo nastavte funckiu ON
 3. To isté ako v bode 2. zopakujte na tlačidlo F8
 4. Na PC spustite Attendance Pro W -> Terminály -> iClock
 5. Označte terminál na ktorý chcete odoslať workkódy
 6. V spodnej časti Terminály, iClock kde sú zobrazené workkódy. Na výber máte Nové, Staré s možnosťou vašej vlastnej editácie viď obrázok
  workkody
 7. Tlačidlom – Poslať workkódy ich odošlete na terminál.
 8. Podľa Vami zadaných workkódov je potrebné zmeniť párovaciu tabuľku v textovom súbore kody.txt
 9. Otvorte súbor kody.txt v C:\AttendanceProW\Attcommunicator a zobrazí sa Vám párovacia tabuľka ktorú, treba upraviť poľa vami zadaných workkódov , ktoré ste odoslali na terminál. Viď obrázok
  kody
 10. V súbore kody.txt máte zobrazenú párovaciu tabuľku kde prvé dve čísla zľava napr. 0; 0 predstavujú prvé číslo zľava je (klávesa na terminály) F1 a druhé číslo ( na klávesnici terminálu ) workkód
 11. Pokiaľ sme zadávali terminálu workkódy v tvare: 1-Sluz. cesta, 2-Fajcenie, 3-Dovolenka, 4-Sukromne , je potrebné nastaviť párovanie na klávesu F4 t.j.:1-Sluz. cesta – 3;1;F1-2

  2-Fajcenie – 3;2;F2-1

  3-Dovolenka – 3;3;F1-9

  4-Sukromne – 3;4;F1-3
  par_ tabulka

 12. Pred uložením zmeny v súbore kody.txt je potrebné zastaviť AttCommunicator (C:\AttendanceProW\APWserviceConf), potvrdiť uloženie súboru kody.txt a znovu naštartovať AttCommunicator. Teraz máte korektne nastavené prerušenia na termináli.
 13. Tlačidlom F4 – Iné pr. (na terminály), následným priložením karty sa Vám zobrazia poslané workkódy; šípkami   hore, dolu alebo číslami , si zvolíte daný workkód podľa Vášho zadania