Zápis karty na terminály SC 503

  1. Ako prvý krok je potrebné pridať nových užívateľov s priradením ID zamestnanca a karty. Priradenie sa vykonáva na terminály viď. manuál pre SC 503 2.1  Pridanie nového užívatela -> 2.1.1  Registrácia karty
    UPOZORNENIE! : ID zamestnanca zapísané v programe Attendance Pro W sa musí zhodovať s ID priradenom v terminály.
  2. Po nahratí kariet v terminále je potrebné spustiť program Attendance Pro W -> Terminály -> iClock -> označte terminál a kliknite na tlačidlo Stiahnuť karty zo zariadenia.
  3. Po stiahnutí kariet z terminálu kliknite na tlačidlo Poslať užívateľov na zariadenie.
    posli_uzivatelov