Záloha databázy

Ako používať MySQL Administrator pre zálohovanie databázy

 1. Otvorte nainštalovanú aplikáciu MySQL Administrator na Vašom serveri.
 2. Zadajte prihlasovacie údaje pre pripojenie k MySQL. Server Host nastavte na localhost resp. 127.0.0.1  a port 3306.
  tools_image1
 3.  Po prihlásení sa zobrazí prehľad MySQL serveru.
  tools_image2
 4. Na vytvorenie automatizovanej zálohy databázy kliknite na backup tlačítko z ľavého menu. Následne kliknite na New project, nastavte meno pre Vašu zálohu a nakoniec uložte projekt cez tlačítko Save project.
  tools_image3(1)
 5. Akonáhle máte vytvorený projekt zálohy je potrebné označiť databázu dochadzka, ktorú  chcete zálohovať. Označte ju v ľavom stĺpci a šípkou doprava ju dostanete do pravého poľa backup content. Po označení kliknite na Execute backup now pre vytvorenie zálohy MySQL databázy.
 6. Aplikácia sa Vás spýta kam chcete uložiť Vašu zálohu. Označte umiestnenie na Vašom PC a uložte cez kliknutie na Save.
  tools_image5