Zápis výrobných operácií na termináli S980

 1. Pre prístup do modulu VÝROBA je potrebné sa prihlásiť do systému prostredníctvom priloženia karty zamestnancom.
  Prihlásenie výroba
 2. Po prihlásení sa do systému sa Vám v pravej časti zobrazí zoznam činností, ktoré sa majú vykonávať na zákazke.
  Typ zákazky a zoznam výrobkov si môžete zobraziť a zvoliť v sekcii číslo zákazky a kód výrobku.
  Vyroba výrobky
 3. Po výbere činnosti, zákazky a výrobku je potrebné dať ZAPÍSAŤ, od vtedy sa začne počítať čas strávený na danej OPERÁCII.
  Kvôli zapísaniu OPERÁCIE pre druhého zamestnanca je potrebné dať funkciu ODHLÁSIŤ, aby sa mohol prihlásiť do modulu VÝROBA druhý zamestnanec a zadal jeho požadovanú operáciu ktorú ide začať vykonávať. Následne po vykonaní práce sa prvý zamestnanec prihlási do systému a dá funkciu UKONČIŤ OPERÁCIU.
 4. Pred ukončením operácie je možné do systému zaevidovať: Počet vyrobených kusov, Počet chybných a Výrobné číslo. Zápis sa vykonáva po kliknutí na danú položku napr. Počet vyrobených a následne kliknite na funkciu KLÁVESNICA.
  Zadajte požadovaný počet kusov a kliknite na OK
  Výroba klavesnica
  Výrobná operácia
 5. Po úplnom dokončení práce je potrebné dať UKONČIŤ a ODHLÁSIŤ.