Zmena prerušení na zariadení SC 503

  1. Po nainštalovaní Attendance Pro W,  spustite C:\AttendanceProW\Attcommunicator otvorte súbor kody.txt
  2. Zobrazí sa vám párovacia tabuľka ktorú je potrebné zmeniť podľa príkladu viď. Obr.1, alebo podľa vašich špecifikácií ktoré je možne zadať podľa Obr.2
  3. Pred uložením zmeny v súbore kody.txt je potrebné zastaviť AttCommunicator (C:\AttendanceProW\APWserviceConf), potvrdiť uloženie súboru kody.txt a znovu naštartovať AttCommunicator. Teraz máte korektne nastavené prerušenia na termináli.
  4. Párovacia tabuľka podľa nami zvolených prerušení (Obr.1) je ako príloha na stiahnutie súbor kody.txt

obr1 obr2