Smernica k terminálu S880 s prílohou na stiahnutie

Postup na zadávanie prerušení pre zamestnancov:

 1. Postavte sa pred terminál tvárou oproti displeju.
 2. Klávesami F1 až F8 zadajte požadované prerušenie. Ku každej klávese je priradené dané prerušnie.
  prerusenia
 3. Pokiaľ nemáte na displeji zobrazené potrebné prerušenie zatlačte klávesu F4 al. F8 ( Ine pr., Ine od.) priložte k terminálu kartu a následne sa Vám zobrazia ostatné prerušenia, ktoré je potrebné zvoliť šípkou nahor a nadol. Po výbere prerušenia zatlačte tlačidlo OK.
  prerusenia_ine
 4. Príklady značenia dochádzky:Príklad 1: Zamestnanec prichádza ráno do práce na terminály zatlačí klávesu F1 (Práca pr.) a následne priloží kartu. Poobede z práce odchádza na terminály zatlačí ( pokiaľ už nie je rozsvietené prerušenie) klávesu F5 (Práca od) a priloží kartu pre overenie.

  Príklad 2: Zamestnanec odchádza na obed, na terminály zatlačí klávesu F6 (Obed od.) a priloží kartu pre overenie. Po návrate z obedu si zvolí prerušenie (Obed pr. – klávesa F2) a priloží kartu.

  Príklad 3: Príchod resp. odchod zamestnanca k lekárovi počas dňa.
  Zamestnanec má pracovať od ôsmej avšak príde do práce až o desiatej keďže bol u lekára. Na terminály si po príchode do práce štikne lekár príchod.

  Príklad 4: Skorší odchod zamestnanca k lekárovi.
  Zamestnanec má pracovať do 15.30 hod. avšak o dvanástej odchádza k lekárovi. Chronologicky je potrebné štiknúť ráno ( Práca pr.) a pri odchode ku lekárovi ( Lekár od. )

Smernica k terminálu S880 na stiahnutie